Završen I modul PRONI Akademije Omladinskog Rada B+ nivo

Sa obrađenom temom interpersonalnih vještina, uspješno je završen I modul PRONI Akademije Omladinskog Rada (PAOR) B+ nivoa. Fokus sadržaja je bio na vrstama komunikacije, važnosti emocionalne inteligencije, vještinama pregovaranja, rješavanja