PRONI Centar za omladinski razvoj
info@proni.ba - www.proni.ba

Najnovije informacije

Sastanak upravnog odbora Youth Express Network

U periodu od 12 do 15 septembra smo u Ankari gdje prisustvujemo sastanku upravnog...
Read More →

„Menadžer društvenih mreža“ – POK Sarajevo

PRONI Centar za omladinski razvoj objavljuje poziv za učesnike iz Sarajeva za Obuku...
Read More →

“Političko učešće mladih” – POK Sarajevo

Želiš li naučiti više o političkoj participaciji mladih u BiH i kako se angažovati u...
Read More →

“Pomoć mladima bez roditeljskog staranja” – POK Sarajevo

PRONI omladinski klub Sarajevo pokreće radionice za srednjoškolce bez roditeljskog...
Read More →

“Dare to dance” – POK Sarajevo

Želiš li naučiti više o muzičkoj pismenosti, naučiti osnovne korake plesova: samba,...
Read More →

“Partnerski odnosi u emotivnim vezama” – POK Sarajevo

Želiš li naučiti više o važnosti stupanja u emotivne partnerske odnose te po kojim...
Read More →

O nama

PRONI Centar za omladinski razvoj je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija osnovana sa ciljem organizovanja i sprovođenja obrazovanja u području socijalnog rada sa mladima uz promovisanje volonterizma među aktivnim građanima. PRONI Brčko je nagrađivana organizacija koja ima 5 stalno zaposlenih, 90 volontera i više od 2500 registrovanih članova.