PRONI Centar za omladinski razvoj
info@proni.ba - www.proni.ba

Najnovije informacije

Omladinski radinici: Heroji svoga vremena! Miroslava Milivojević

U vrijeme kada civilizaciju za jednu ruku vuče strah a za drugu drži nada da ćem...
Read More →

Uloga omladinskog rada u BiH – Šejla Kršić

Uvod Omladinski rad je planiran program obrazovnog karaktera, kreiran sa svrho...
Read More →

Marijana Vukmirica – Šta je to omladinski rad?

Moje ime je Marijana, dolazim iz Banja Luke i trenutno pohađam PRONI Akademiju...
Read More →

Gloria Zlatić – Uloga omladinskog rada u radu sa mladima u BiH

Uvod U svojoj osnovi, omladinski je rad složeni niz profesionalnih principa, praksi i...
Read More →

Omladinski rad: Začeci, definicja i izazovi – Ayla Korajac

Oko 777 hiljada mladih u Bosni i Hercegovini (mladi.gov.ba, 2020) uči i zarađuje,...
Read More →

Maida Miljković – Uloga omladinskog rada u BiH

PRONI Centar u 2020. će objavljivati serijal tekstova polaznika PRONI Akademije...
Read More →

O nama

PRONI Centar za omladinski razvoj je nevladina, neprofitna i nepolitička organizacija. Osnovan sa ciljem organizovanja i sprovođenja edukacije u oblasti rada sa mladima. Naš cilj je razvijanje i promovisanje mira i aktivizma među aktivnim građanima.

PRONI je formiran u avgustu 1998. i djeluje na nacionalnom nivou BiH, a mi smo aktivni na Evropskom nivou kroz partnerstva i umrežavanje s drugim omladinskim nevladinim organizacijama i mrežama mladih.

PRONI je osnivač najveće mreže omladinskih klubova u BiH - 42 kluba mladih i inicijator i suosnivač obnove jednog od najvećih omladinskih centara u BiH - Omladinskog centra Brčko distrikta BiH.

PRONI tim broji 16 stalno zaposlenih, 70 volontera i preko 2500 registrovanih članova. U poslednje 22 godine sarađivali smo sa više od 40000 mladih.

PRONI centar za omladinski razvoj ima visokoobrazovano i motivisano osoblje i volontere koji imaju iskustva u oblasti pružanja obuke za neformalno obrazovanje i sprovođenja omladinskih aktivnosti u BiH i regionu. Od 1998. godine do danas, PRONI centar je educirao više od 600 omladinskih radnika.

U poslednje 22 godine PRONI centar je realizovao stotine omladinskih projekata u ukupnom iznosu od 4.000.000 EUR. To je postignuto uz podršku SID-a, USAID-a, IOM-a, UNDP-a, Ambasade Nizozemske u BiH, Ambasade SAD-a u Sarajevu, Vlade Brčko distrikta, opštine Bijeljina i drugih međunarodnih i lokalnih donatorskih institucija.