BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Menadžment

PRONI ima visoko obrazovano, certificirano, motivirano i najmlađe osoblje u nevladinom sektoru u Bosni i Hercegovini sa 87,5% mladih ljudi starosti 20-30 godina. Operativni i finansijski kapaciteti PRONI-ja oblikovani su kroz implementaciju partnerskih projekata sa većinom relevantnih donatora na Balkanu, a PRONI ima stopu uspješnosti od 100% u implementaciji projekata i izvještavanju u posljednjih 25 godina.