Trenutni projekti

PRONI Centar za omladinski razvoj je ponosni partner iz Bosne i Hercegovine u trogodišnjem projektu „De-Radicalisation in Europe and Beyond: Detect, Resolve, Re-integrate“ –  D.Rad.
Kao glavni ciljevi projekta postavljeni su: mapiranje dionika (stakeholdera) i situacija radikalizacije, procjena online i offline narativa koji izazivaju pojavu radikalizma, razvoj Pilot platforme, odnosno preliminarne studije procjene ovog fenomena, a sve kako bi se preduzele korektivne mjere i intervenisalo u razvoju procesa socijalnog uključivanja.

PRONI Centar za omladinski razvoj od decembra 2019. godine ponosno stoji kao jedini ovlašteni i licencirani zastupnik u Bosni i Hercegovini za projekat Evropska Omladinska Kartica zajedno sa 37 evropskih zemalja zastupnica.

Projekat Maoča Youth Club 2.0: Expanded Youth Interaction and Messaging jedan je od projekata koje PRONI Centar za omladinski razvoj realizuje zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM Bosnia and Herzegovina) uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

YouVolution 2 je nastavak projekta YouVolution koji je PRONI Centar za omladinski razvoj realizirao 2020. godine kroz PRONI Akademiju omladinskog rada (PAOR) A, B i B+ nivo, a u okviru kojeg je otvoreno 5 novih Omladinskih klubova u Trebinju, Bihaću, Cazinu,  Bosanskom Petrovcu i Prijedoru.
 

Nakon što je Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini pokrenula  jedinstveni projekat za mlade, sa ciljem povećanja relevantnosti i prilagođavanja Razvojnog programa Švicarske potrebama mladih u Bosni i Hercegovini, PRONI Centar za omladinski razvoj je uz podršku Vlade Švicarske počeo sa implementacijom projekta Empowering Youth for Sustainable Development through the Youth Advisory Board (YAB) 2019. godine. 

YEEP – Jaki mladi! – Nova perspektiva je dvogodišnji projekat koji od 2019. godine PRONI Centar za omladinski razvoj realizuje u partnerstvu sa SOS Dječijim selima u Bosni i Hercegovini.
Cilj YEEP projekta usmjereni su na doprinos razvoju i zapošljivosti mladih iz alternativne brige i drugih mladih ljudi koji su u stanju socijalne potrebe kroz rad na unapređenju njihovih ličnih i poslovnih vještina.

Kreiraj sve(mir) je šestomjesečni projekat koji PRONI Omladinski klub u Mostaru realizuje od novembra 2020. godine. sa ciljem proširenja i unapređenja rada Omladinskog kluba u Mostaru kroz edukativne i radionice kulturnog sadržaja, te kroz aktivnosti usmjerene na građanska prava, govor mržnje, predrasude, međureligijsku toleranciju i zajedničko kulturno nasljeđe. 

Kroz ovaj projekat uključeni su mladi iz SOS YEEP projekta iz Sarajeva, Tuzle i Banja Luke u cilju mapiranja problema sa kojima se mladi suočavaju u njihovim lokalnim zajednicama i generalno u Bosni i Hercegovini, kako bi se definirali prioriteti u vezi realizacije zajedničke akcije, te pokrenula inicijativa za rješavanje detektiranog problema. 

Projekat „Evropa – živa biblioteka za mlade“ se održava u 5 zemalja, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Projektom se nastoje okupiti predstavnici iz 7 evropskih zemalja (Slovenije, Španije, Belgije, Srbije, Makedonije, Grčke i Bosne i Hercegovine) u Bosni i Hercegovini, koji će razgovarati sa velikim brojem mladih sugrađana na 4 teme: Benefiti za mlade od Evropske unije; Mladi i seniori – međugeneracijski dijalog; Rodna ravnopravnost; Migranti. 

Projekat nastoji uvezati mladi, civilni sektor, poslodavce i institucije, kako bi se na taj način uključili u procese koji će značajnije nametnuti prava i potrebe mladih u sve segmente odlučivanja i života u Bosni i Hercegovini, naročito u segmentima obrazovanja i zapošljavanja. 

PRONI Centar za omladinski razvoj je od 2014. godine Kontakt tačka za program Erasmus+ Mladi i  registriran u programu Erasmus+.
Kontakt tačkom koordinira generalni menadžer PRONI Centra za omladinski razvoj. U radu kontakt tačke, pored generalnog menadžera, aktivno su uključeni zaposleni PRONI Centra i volonteri. PRONI Centar kao Kontakt tačka djeluje kroz svoju glavnu kancelariju u Brčko distriktu i kroz PRONI Omladinske klubove. Na taj način nastoji se obuhvatiti što više regija, informisati i uključiti što više mladih u program. 

Kroz program Evropske snage solidarnosti PRONI Centar potiče mlade od 18 do 30 godina  da volonterskim angažmanom u nekoj od država Evrope doprinesu izgradnji inkluzivnog društva, podržavaju ranjive grupe ljudi i odgovaraju na društvene izazove. Pružanjem prilika mladim ljudima da se angažuju u kvalitetnim aktivnostima solidarnosti i unaprijede svoje vještine i kompetencije, te nuđenjem kvalitetnih aktivnosti koje se bave nezadovoljenim potrebama, nastoji se povećati angažman kako mladih, tako i organizacija u razvoju kohezije u Evropi.

Projekat se realizuje od januara 2021. do decembra 2022. godine., sa ciljem educiranja omladinskih radnika/ca i mladih koji dolaze iz država partnerskih organizacija na temu rodno
zasnovanog nasilja, sa akcentom na Cyber i seksualno nasilje. Omladinski radnici/ce će naučiti nove metode u prevenciji rodno zasnovano nasilja, a mladi će naučiti kako spriječiti
rodno zasnovano nasilje među vršnjacima i  kako realizovati online i offline kampanju.