BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Trenutni projekti

Kapljica/Droplet

Mobilna aplikacija „Kapljica“ je prva mobilna aplikacija u Bosni i Hecegovini koja olakšava registraciju i pronalazak dobrovoljnih davaoca krvi.

Nastala je kroz projekat „Digitalna rješenja u oblasti zdravlja“ kojeg implementira PRONI Centar za omladinski razvoj u saradnji sa Crvenim krstom/križom Brčko i Odjeljenjem za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta BiH, a podržan je od strane Vlade Brčko distrikta/Odjeljenja za stručne i administrativne poslove.

Mobilna aplikacija sadrži edukativan sadržaj u cilju podizanja svijesti o dobrovoljnom darivanju krvi. U pilot fazi mobilna i web aplikacija će funkcionisati na području Brčko distrikta, a poslije se planiramo širiti u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Naša mobilna aplikacija „Kapljica“ izabrana je za jednu od najboljih ideja u okviru razvoja ideja socijalno-preduzetničkog karaktera u okviru regionalnog projekta RISE (Regional Incubator for Social Entrepreneurs) u Bosni i Hercegovini.

Budi muško klub

Već treću godinu PRONI Centar za omladinski razvoj implementira projekat Budi Muško Klub Brčko kroz koji promovira zdrave životne stilove, nenasilje, ljudska prava.

Budi Muško Klub je dio projekta Inicijativa mladića III (YMI – Young Men Initiative): “Promovisanje zdravih životnih stilova i smanjenje interpersonalnog nasilja među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa II” i projekta ” Budućnost za mlade: Mladi kao lideri obrazovanja životnih vještina na Balkanu”.

U sklopu ovog projekta održan je turnir u malom fudbalu “Sportom protiv nasilja” u JU Tehničkoj školi koji je bio jedan od aktivnosti obilježavanja 16 dana aktivizma. Preko 40 ekipa je učestvovalo, a ukupno preko 500 direktnih učesnika i učesnica turnira.

Više na : https://www.facebook.com/BMKBD/

Omladinski klubovi

Datum implementacije: 1998 – danas

Opšti cilj projekta je:

PRONI je osnivač najveće mreže omladinskih klubova u BiH – 42 kluba mladih i inicijator i suosnivač obnove jednog od najvećih omladinskih centara u BiH – Omladinskog centra Brčko distrikta BiH.

Omladinski klubovi su partnerstvo između PRONI-ja i lokalnih zajednica Brčko distrikta, Sarajeva, Mostara, Banja Luke, Bijeljine, Maoče, Kalesije, Zvornika,Prijedora, Trebinja, Bihaća, Cazina i Bosanskog Petrovca.

Gradovi su potpisali sporazum o partnerstvu s PRONI-jem i prepoznali i prihvatili PRONI metodologiju omladinskog rada i PRONI politike u radu s mladima. Gradovi su takođe pružili PRONI besplatno na korištenje prostor uz plaćene tekuće troškove za svaki od omladinskih klubova.

Više o projektu na linku ispod:
omladinskiklubovi.ba

Promocija Evropske omladinske kartice

Datum implementacije: Januar – Jul 2022.

Opšti cilj projekta je:

Doprinos ličnom i socijalnom razvoju mladih ljudi kroz neformalno i informalno obrazovanje. Kroz kontinuirano razmjenjivanje informacija o planovima i aktivnostima sa drugim lokalnim, nacionalnim i europskim akterima u polju mladih, te aktivno učestvovati u međusektorskoj i unutarsektorskoj saradnji. A sve navedeno je u skladu sa strateškim ciljem “Značajno unaprijeđeno pružanje usluga obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, kulture, sporta i javne sigurnosti, na principima dobrog upravljanja javnim sektorom u skladu sa EU standardima” dokumenta Strategije razvoja BD BiH 2021.

 

 

De-Radicalisation in Europe and Beyond: Detect, Resolve, Re-integrate’’ – D.Rad.

Datum implementacije: 2021. – trenutno

Partneri: Projekat „De-Radicalisation in Europe and Beyond: Detect, Resolve, Re-integrate“ – D.Rad implementira konzorcij koji uključuje 18 partnera iz 17 zemalja Evrope i Azije

Podržano od strane: Programa Evropske unije za istrazivanje i inovacije – HORIZON 2020

O projektu:PRONI Centar za omladinski razvoj je ponosni partner iz Bosne i Hercegovine u trogodišnjem projektu „De-Radicalisation in Europe and Beyond: Detect, Resolve, Re-integrate“ –  D.Rad. Kao glavni ciljevi projekta postavljeni su: mapiranje dionika (stakeholdera) i situacija radikalizacije, procjena online i offline narativa koji izazivaju pojavu radikalizma, razvoj Pilot platforme, odnosno preliminarne studije procjene ovog fenomena, a sve kako bi se preduzele korektivne mjere i intervenisalo u razvoju procesa socijalnog uključivanja.

Izvještaj:,,Stakeholders of (De) – Radicalisation in Bosnia and Herzegovina” izvještaj generalnog menadžera PRONI Centra za omladinski razvoj, Jasmina Jašarevića i stručnog saradnika Adnana Pečkovića, koji je nastao u okviru projekta „De-Radicalisation in Europe and Beyond: Detect, Resolve, Re-integrate“- D.Rad. je dostupan na: https://dradproject.com/?publications=trends-of-radicalisation-in-bosnia-and-herzegovina

Više na stranici:https://dradproject.com/

Od establiranja PRONI Centra za omladinski razvoj među strateškim ciljevima stoji istraživanje fenomena radikalizma i procesa radikalizacije kako bi se isti prevenirali i/ili smanjio intenzitet njihovog razvoja, odgovorilo negativnim narativima, te društveni milje usmjerio prema pozitivnoj transformaciji, odnosno reintegraciji.

EUROPEAN YOUTH CARD

Datum implementacije: decembar 2019. – trenutno

Partneri: 37 evropskih zemalja zastupnica

Podržano od strane:European Youth Card Association – EYCA i Vijeća Evrope

PRONI Centar za omladinski razvoj od decembra 2019. godine ponosno stoji kao jedini ovlašteni i licencirani zastupnik u Bosni i Hercegovini za projekat Evropska Omladinska Kartica zajedno sa 37 evropskih zemalja zastupnica.Evropska omladinska kartica je jedina zvanična benefit kartica u Bosni i Hercegovini koja mladima od 15 do 30 godina starosti stavlja na raspolaganje veliki broj popusta u našoj zemlji i preko 70 000 popusta u čitavoj Evropi. Ovaj program doprinosi jačanju mobilnosti mladih, njihovoj neformalnoj edukaciji, umrežavanju sa vršnjacima na lokalnom, nacionalnom i evropskom nivou kroz razmjenu pozitivnih praksi,  kao i smanjenju stope nezaposlenosti u našoj zemlji. Implementacija ovog društveno-odgovornog projekta na području Bosne i Hercegovine nalazi se u rukama  PRONI Centra za omladinski razvoj u saradnji sa Evropskom omladinskom organizacijom  (European Youth Card Association – EYCA).  Evropska omladinska organizacija, sa sjedištem u Briselu, je međunarodna neprofitna organizacija osnovana 1987. godine, čiji su osnovni ciljevi promocija mobilnosti, edukacije i aktivizma, sa akcentom na mogućnost ostvarivanja popusta za mlade. Danas, 31. godinu nakon osnivanja, predstavlja simbol mladih u svih 37 zemalja koje distribuiraju ovu karticu.  Ovaj projekat podržava Vijeće Evrope kroz Parcijalni sporazum o mobilnosti mladih putem Evropske Omladinske Kartice (PA) koji je potpisan sa Evropskom omladinskom organizacijom 1991. godine. Program rada  Parcijalnog sporazuma isporučuje se svake godine kako bi se povezale države članice Vijeća Evrope sa 38 organizacija članica Evropske omladinske organizacije u cilju zajedničkog napora usmjerenog prema razvoju efikasnijih politika i odgovora na mobilnost mladih.

Više o programu i načinu apliciranja za karticu na:

www.omladinskakartica.ba

https://www.eyca.org/                                                                             

Facebook:@eyca.ba

Instagram:@eyca.ba

Implementacijom ovog programa PRONI nastoji na kvalitativan i kvantitativan način stajati iza jednog od svojih strateških ciljeva – interne i eksterne mobilnosti mladih, kao i osnaživati mlade u njihovom ličnom, socijalnom i ekonomskom razvoju.

Empowering Youth for Sustainable Development through the Youth Advisory Board

Datum implementacije: 2019. – trenutno

Podržano od strane: Vlada Švicarske

O projektu:Nakon što je Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini pokrenula  jedinstveni projekat za mlade, sa ciljem povećanja relevantnosti i prilagođavanja Razvojnog programa Švicarske potrebama mladih u Bosni i Hercegovini, PRONI Centar za omladinski razvoj je uz podršku Vlade Švicarske počeo sa implementacijom projekta Empowering Youth for Sustainable Development through the Youth Advisory Board (YAB) 2019. godine. Cilj projekta je omogućiti mladima iz Bosne i Hercegovine da se  kroz Youth Advisory Board uključe u razvoj države i ojačaju sposobnost kritičkog promišljanja i artikulacije mišljenja, te da, učeći kroz rad, steknu vještine koje će primjenjivati i tako dati doprinos razvojnom programu i jasnoći komunikacijskih instrumenata Švicarske ambasade prema mladima u Bosni i hercegovini zahvaljujući inputima i povratnim informacijama.

Youth Advisory Board(YAB):YAB je tim sačinjen od 10 mladih ljudi, starosti od 16 do 24 godine iz cijele Bosne i Hercegovine, izabranih od 452 prijavljenih, koji će predstavljati i uključivati stavove i iskustva mladih o programskim materijalima i projektnim idejama Ambasade Švicarske. Članovi Youth Advisory Board-a će savjetovati eksperte razvojnog programa i osoblje Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovine tokom perioda od 12 mjeseci.

YEEP – Jaki mladi! – Nova perspektiva

122798052_3352685591475442_3275212268821057885_o-768x1082-1

Datum implementacije: 2019. – trenutno

Partneri: SOS Dječija sela u Bosni i Hercegovini

O projektu:Cilj YEEP projekta usmjereni su na doprinos razvoju i zapošljivosti mladih iz alternativne brige i drugih mladih ljudi koji su u stanju socijalne potrebe kroz rad na unapređenju njihovih ličnih i poslovnih vještina. Priliku za takvo napredovanje ima 50 mladih podijeljenih u 4 grupe. Svakoj grupi posvećen je period od 3 mjeseca kojima su obuhvaćene dvije obuke: ,,Temeljne životne vještine’’ i ‘’Vještine zapošljivosti’’, nakon kojih slijedi šestomjesečni monitoring i individualni rad na relaciji mentor-certificirani učesnik, sa ciljem kvalitetnog osiguranja postignutih rezultata u prethodnom period.U toku implementacije projekta koristi se The Next Economy metodologija koja omogućava mladim ljudima da razviju svoje talente, izgrade samopouzdanje i unaprijede vještine koje su im potrebne za uspješnu integraciju na tržište rada – temeljne životne vještine i vještine zapošljivosti.

Retention Program in BiH – General Mobilization

Datum implementacije: 2020. – trenutno

Partneri: Udruženje građana Nešto Više

Podržano od strane: Evropska unija

O projektu: Cilj ovog projekta je jačanje i povećanje kapaciteta omladinskih organizacija civilnog društva da učestvuju u reformama za obrazovanje i zapošljivost mladih u BiH. Kroz projekat je uspostavljena Mreža mladih eksperata, stručnjaka i predstavnika advokatura za zapošljavanje i obrazovanje, sa ciljem jačanja kapaciteta i kompetencija omladinskih organizacija civilnog društva i povećanja advokaturnog uticaja na politički razvoj, politike i strategije u oblastima za obrazovanje i zaposlenje. Projektom se nastoji unaprijediti pravni i politički odnos prema mladima kroz saradnju između relevantnih ustanova za zapošljavanje i releventnih institucija na svim nivoima i povećati svijesti o važnosti gubitka mladih populacija u BiH.

Više na:

Facebook: @opstamobilizacija

Instagram: @opsta.mobilizacija

Evropa – živa biblioteka za mlade

Datum implementacije:  trenutno

Podržan od strane: Program Evropa za građane i građanke Evropske unije

O projektu:Projekat „Evropa – živa biblioteka za mlade“ se održava u 5 zemalja, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Projektom se nastoje okupiti predstavnici iz 7 evropskih zemalja (Slovenije, Španije, Belgije, Srbije, Makedonije, Grčke i Bosne i Hercegovine) u Bosni i Hercegovini, koji će razgovarati sa velikim brojem mladih sugrađana na 4 teme: Benefiti za mlade od Evropske unije; Mladi i seniori – međugeneracijski dijalog; Rodna ravnopravnost; Migranti. Upotrebom metode ,,žive biblioteke’’ projekat Evropa – živa biblioteka za mlade ima za cilj da se mladi, kroz razgovor i razmjenu iskustava i znanja na određene teme sa obučenim ljudima na javnim mjestima, informišu i motivišu na participaciranje u oblikovanju lokalne zajednice u skladu sa evropskim vrijednostima. Gradovovi uključeni u projekat –  Valensija, Brisel, Solun i Ljubljana, opština Butel iz Skoplja i Vračar iz Beograda dio su neformalne mreže evropskih gradova koje rade na podsticanju društvene participacije mladih ljudi, podstičući istovremeno saradnju u ovoj oblasti na evropskom nivou.

Erasmus+ Mladi – Kontakt tačka za programe mobilnosti

Datum implemetacije:PRONI Centar za omladinski razvoj je od 2014. godine Kontakt tačka za program Erasmus+ Mladi i  registriran u programu Erasmus+.

Podržan od strane: Program Erasmus+ Evropske unije

Kontakt tačkom koordinira generalni menadžer PRONI Centra za omladinski razvoj. U radu kontakt tačke, pored generalnog menadžera, aktivno su uključeni zaposleni PRONI Centra i volonteri. PRONI Centar kao Kontakt tačka djeluje kroz svoju glavnu kancelariju u Brčko distriktu i kroz PRONI Omladinske klubove. Na taj način nastoji se obuhvatiti što više regija, informisati i uključiti što više mladih u program.

O programu:Uloga Kontakt tačke u Bosni i Hercegovini je da promoviše programe i proslijedi informacije svim zainteresovanim i nije u mogućnosti da utiče na izbor odobrenih projekata. Osnovna ciljna grupa programa Erasmus+ Mladi su mladi između 13 i 30 godina, koji su pravno nastanjeni u jednoj od programskih ili u jednoj od partnerskih zemalja. Program je otvoren svim mladim ljudima nezavisno od njihovog nivoa edukacije, socijalnog ili kulturnog porijekla. Takođe u zavisnosti od tipa aktivnosti, moguće je učešće i starijih učesnika/ca – omladinskih radnika, lidera, trenera, onih koji se bave omladinskom politikom i neformalnim obrazovanjem.Kroz ove razmjene omogućuje se grupama mladih ljudi iz različitih zemalja da zajedno, u periodu od 21 dan, provedu program utemeljen na neformalnim metodama učenja kojima razvijaju svoje kompetencije, postaju svjesni društveno bitnih tema, otkrivaju nove kulture, navike i zdrave načine života, te jačaju vrijednosti kao što su solidarnost, demokratija i prijateljstvo.

Više na:

www.erasmusmladi.ba

Facebook: @erasmusmladibih

Evropske Snage Solidarnosti

Datum implementacije: PRONI Centar za omladinski razvoj od 2019. nosi važeću akreditaciju za učešće u projektima volontiranja kroz Evropske snage solidarnosti u Bosni i Hercegovini, koja je u kategoriji partnerskih zemalja (u susjedstvu Evropske unije).

Podržano od strane: Akreditacija organizacija se odvija pod okriljem SALTO resursnih centara, a za organizacije iz Bosne i Hercegovine je nadležan SALTO SEE RC – SALTO resursni centar za Jugoistočnu Evropu koji se nalazi u Ljubljani, Slovenija.

O programu: Kroz program Evropske snage solidarnosti PRONI Centar potiče mlade od 18 do 30 godina  da volonterskim angažmanom u nekoj od država Evrope doprinesu izgradnji inkluzivnog društva, podržavaju ranjive grupe ljudi i odgovaraju na društvene izazove. Pružanjem prilika mladim ljudima da se angažuju u kvalitetnim aktivnostima solidarnosti i unaprijede svoje vještine i kompetencije, te nuđenjem kvalitetnih aktivnosti koje se bave nezadovoljenim potrebama, nastoji se povećati angažman kako mladih, tako i organizacija u razvoju kohezije u Evropi.Projekat predstavlja partnerstvo između dvije ili više organizacija. Te organizacije su zadužene za regrutiranje volontera za svoj projekt. Volonteri sudjeluju u programu putem organizacije pošiljatelja (Sending Organisation) iz zemlje iz koje dolaze i putem organizacije domaćina (Host Organisation) koja prima volontera i integrira ga za cjelokupan period trajanja angažmana. Ovim projektom se nudi prilika mladima da pomognu tamo gdje je potrebno, steknu nove vještine, provedu vrijeme u inostranstvu i nauče jezik baveći se širokim spektrom pitanja poput okoliša, zdravlja, inkluzije, digitalnih tehnologija, kulture, sporta i mnogih drugih.

Zer0 tolerance for all forms of violence against women and girls

Zer0 tolerance for all forms of violence against women and girls

Datum implementacije: oktobar 2021. – februar 2022.

Podržano od strane: Kanadska ambasada.

O projektu: Cilj projekta je, podizanje svijesti javnosti o neprihvatljivosti i nuli tolerancije za sve oblike nasilja nad ženama i djevojčicama, uključujući i nasilje u obitelji u BiH. Ciljna skupina projekta je 100 mladih (min. 80% djevojčica) iz 12 srednjih škola u Brčko distriktu, Banja Luci, Sarajevu i Mostaru

Omladinski web portal Fontana.ba

Omladinski web portal “Fontana” nastao je u sklopu projekta kojeg sprovodi PRONI Centar za omladinski razvoj u Brčkom/Maoči.

Cilj portala je promovisanje pozitivnih priča iz Brčkog i regiona, ljudskih prava, prilika za mlade, kao i promocija uspješnih mladih osoba.

Fontana mladosti (Ribica) je symbol grada Brčko, odakle potiče inspiracija za naziv omladinskog web portala.

KAMPanja

Datum implementacije: 01.09.2021. 30.06.2022.

Partneri: CK Brčko distrikt i Gorska služba spašavanja Brčko distrikta

Podržano od strane: Američka ambasada u BiH

O projektu:

“CAMPagne” će edukovati 60 mladih ljudi koji će steći vještine i kompetencije u:

– Rješavanje sukoba (Lični pristupi sukobu i razlikama, razumijevanje percepcija i predrasuda i razvijanje znanja, vještina i stavova za kreativan rad s razlikama).

– Kritičko razmišljanje i medijska pismenost u lokalnim zajednicama u BiH (način na koji promoviramo medije koji uključuju odnos prema ‘drugom i drugačijem’).

– Ljudska prava – poznavanje osnovnih ljudskih prava (prioritet – narativi koji promovišu saradnju između marginalizovanih manjinskih grupa iz različitih etničkih zajednica, uključujući LGBT osobe, Rome i druge).

– Osnovne vještine zagovaranja (Poboljšajte prakse zagovaranja slučajeva poučavanjem učesnika kako da se zalažu za svoju lokalnu zajednicu, poboljšaju organizaciju, izvodljivost i kvalitet njihovih odgovora na zagovaranje).

Nakon kampa, polaznici će, po povratku u svoju lokalnu zajednicu, imati zadatak primijeniti ono što su naučili. “Širenje pozitivnih narativa” biće jedan od zadataka koje će učesnici raditi u svojim gradovima. Na taj način ćemo utjecati na širenje pozitivnih primjera, doprinijet ćemo boljem statusu u društvu i društvenoj koheziji.

Aktivnosti učesnika/ca će biti podržane u 10 lokanih zajednica u BiH.

Digital Response

 

Datum implementacije: 01.04.2021. – 31.03.2022.

Podržano od strane: The Balkan Trust for Democracy – USAID

O projektu:

Ovim projektom želimo uspostaviti digitalnu mrežu omladinskih klubova u kojoj će edukovani mladi ljudi realizirati svoje aktivnosti. Ovo je odgovor na “lockdown” tokom pandemije COVID -19, a poslužit će i za ostvarivanje društvenog života mladih tokom svih katastrofa. Učesnici će proći online PAOR A nivo obuke o osnovama rada s mladima koji će biti prilagođen za online verziju. Na ovaj način želimo proširiti mrežu omladinskih radnika u BiH i osigurati sigurno korištenje interneta od strane mladih ljudi. Nakon završene obuke učesnici/ce će imati priliku da realizuju svoje ideje u 10 gradova u BiH koje će biti finansijski podržane.

“IT HAS TO BE LOVE”

 

Datum implementacije: Januar 2021. – Decembar 2022.

Partneri:
Koordinator  projekta je organizacija “PRIMA” – Crna Gora, a partnerske organizacije na projektu pored PRONI Centra za omladinski razvoj iz BiH su i Youth for Social Changes – Albanija, Mine Vaganti – Italija, Asocijacija Crvena linija – Srbija, EuroDemos – Rumunija, Hellenic Youth Participation – Grčka, Esti People to People – Estonija, Association for Volunteerism – Sjeverna Makedonija.

Glavni cilj projekta je edukacija omladinskih radnika/ca i mladih na temu rodno zasnovanog nasilja, sa akcentom na Cyber i seksualno nasilje. Omladinski ranici će naučiti nove metode kako preventirati rodno zasnovano nasilje, a mladi će naučiti kako spriječiti rodno zasnovano nasilje među vršnjacima i kako sprovesti onilne i offline kampanju.