BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Publikacije

Ovaj priručnik nastao je u okviru zajedničkog projekta organizacija koje su sarađivale na projektu Društvena transformacija i pomirenje (STaR): Centar za izgradnju mira (CIM), Mali Koraci, Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR), PRONI Centar za razvoj mladih (PRONI) i Karuna Center za izgradnju mira.

Priručnik detaljno prikazuje našu filozofiju u praksi, pristupu i metodologiji, kao i dijalog i alat za osposobljavanje u nadi da će biti od koristi drugim graditeljima mira u promociji društvenog oporavka u Bosni i Hercegovini, kao i u drugim zemljama koje se oporavljaju od masovnog nasilja.

Projekat je u isto vrijeme uključivao rad kako sa odraslima, koji su preživjeli strahote rata u Bosni i Hercegovini i sa mladima koji su odrastali pod sjenkom rata uglavnom u jako podijeljenim zajednicama, gdje su bili izloženi pristrasnim poslijeratnim narativima te imali malo prilika razumjeti proživljeno iskustvo i perspektivu druge strane.

U periodu od 2018. do 2020. projekat za Društvena transformacija i pomirenje (STaR) je bio implementiran na deset lokacija širom Bosne i Hercegovine. Projekat se fokusirao na preobražaje odnosa u poslijeratnom društvu izgradnjom  međuetničkog poštovanja i saradnje u različitim grupama mladih i prenošenjem poruka o preobražaju i pomirenju široj javnosti.

„Priručnik o omladinskom radu“, temelji se na dugogodišnjem iskustvu u radu s mladima. Nastao je u cilju boljeg razumjevanja i promocije omladinskog rada u Bosni i Hercegovini.

Primjeri iz prakse iz ovog priručnika se primjenjuju u svakodnevnom radu PRONI Centra i ukoliko želite da saznate više možete nas kontaktirati putem e-maila info@proni.ba.

Generacija 2020 PRONI Akademije Omladinskog Rada (PAOR A nivo) pisala je najljepše priče o omladinskom radu, a mi ih sa velikim zadovoljstvom dijelimo sa vama.

Koristimo ovu priliku i da naglasimo sjajno iskustvo sa autorima ovih eseja – sada već certificiranim omladinskim radnicima, a za buduće youth workere imamo poruku naše polaznice Miroslave Milivojević: ,,Poruka svima onima čije su se oči strpljivo zadržale na ovim redovima – bilo da ste zvanično pod amblemom “youth worker-a”, ili na bilo koji drugi način radite sa mladima, ne zaboravite uvijek biti dobar vjetar u njihova jedra, jer ste upravo VI taj heroj današnjice u čijim je rukama herojstvo nekog novog sutra.”

Nakon više od tri godine istraživanja i testiranja radionica, CARE stavlja na raspolaganje  nastavnom i nenastavnom osoblјu osnovnih školama, relevantnim institucijama, profesionalnom osoblјu za rad sa djecom i mladima, zdravstvenim radnicima, i/ili drugim stručnjacima, edukatorima i edukatorkama, trenerima ili volonterima koji rade ili planiraju da rade sa djecom i mladim lјudima novi edukativni priručnik Program E – Sveobuhvatni pristupi u prevenciji rodno zasnovanog nasilja i promocije zdravih životnih stilova kroz razvoj životnih vještina đaka u osnovnim školama. Knjiga aktivnosti. Knjiga aktivnosti sadrži instrukcije za planiranje i vođenje edukativnih aktivnosti za djecu i mlade. Radionice i komplementarni sadržaji Programa E prilagođeni su radu sa učenicama i učenicima od 6. do 9. razreda osnovne škole (djeca uzrasta od 12 do 15 godina starosti). Program E namijenjen je Vaspitna komponenta Programa E snažno je usmjerena na pomoć pojedincu i pojedinki u usvajanju stavova i vrijednosti koje su temelј zdravih i nenasilnih odnosa, društvene odgovornosti,  lјudskom dostojanstvu, ravnopravnosti i jednakosti, slobodi i solidarnosti.

Naviknuti na face-to-face susrete usvojili smo i određen način ponašanja usklađen sa tim gdje se nalazimo i kojim povodom, ali šta se dešava kad vas okolnosti usmjere prema online načinu rada i nekim drugim navikama?

Kao odgovor na to pitanje, pred vama se nalazi ”E-bonton” priručnik za ponašanje tokom online aktivnosti PRONI Centra za omladinski razvoj. ”E-bonton” namijenjen je svima onima koji kulturu ponašanja žele pokazati i sa druge strane ekrana, sa ili bez kamere!

Ovom prilikom se zahvaljujemo svima koji su dali veliki doprinos izradi ove publikacije dijeleći svoja iskustva!

Međunarodna ekspertska konferencija za mlade na teme obrazovanja i zapošljavanja mladih, održana je u Banja Luci u periodu od 14. do 17. decembra 2021. godine. Fokus konferencije bio je na temu ostanka mladih u Bosni i Hercegovini, odnosno da se kroz aktivan dijalog i razmjenu ideja prepoznaju promjene koje je potrebno napraviti u procesima obrazovanja i zapošljavanja mladih u Bosni i Hercegovini kako bi se trendovi odlaska usporili ili čak zaustavili.

Konferenciji je prisustvovalo 40 učesnika, uz dodatnih 50 učesnika koji su se uključivali online, iz 6 različitih država i 13 različitih gradova. Svoje stavove, iskustva i primjere dobre prakse iz oblasti zapošljavanja, visokog obrazovanja i omladinskih politika predstavilo je 29 stručnjaka – panelista, predstavnika domaćih i inostranih institucija, univerziteta, ambasada, lokalnih i međunarodnih nevladinih organizacija.

Konferencija je realizovana u okviru projekta ,,Program zadržavanja mladih u BiH – Opšta mobilizacija” koji u partnerstvu sprovode Udruženje građana Nešto Više i PRONI Centar za omladinski razvoj uz finansijsku podršku Evropske unije. 

Glavni cilj ovog istraživanja je analiza ponude i tražnje za stručnim osobljem, tj. potreba poslodavaca i ponude stručnih škola za srednje stručno obrazovanje, analizu nastavnog sistema i njegovu usklađenost sa vještinama potrebnim privredi. Takođe , važno je i da se donosiocima odluka u BiH pruži sažeta analiza u oblasti nezaposlenosti mladih, praćena nizom aktivnih mjera za borbu protiv nezaposlenosti mladih, kao i inputima o tome koja rešenja treba preduzeti.

Osnovna metodologija u istraživanju je analiza primarnih i sekundarnih podataka, pregled postojeće literature i dokumenata iz ove oblasti. Osnova za ovo istraživanje su bili rezultati provedenih anketnih istraživanja, standardni izvještaji statističkih institucija, ali i posebne kvantitativne i kvalitativne analize i izveštaji koji se koriste za specifične potrebe ovog istraživanja.

U Bosni i Hercegovini postoje javne i privatne visokoškolske institucije. Sistem javnih univerziteta sastoji se od sljedećih osam univerziteta: Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Mostaru, Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet “Džemal Bijedić” Mostar, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Univerzitet u Bihaću i Univerzitet u Zenici sa oko 90 fakulteta i umjetničkih akademija. Također postoje i 22 privatne visokoobrazovne institucije koje zakon o visokom obrazovanju podjednako tretira kao i javne visokoobrazovne institucije.

Glavni cilj ovog istraživanja je analiza troškova studiranja u BiH, te analizu sistema finansiranja univerziteta i fakulteta u BiH. Osnovna metodologija u istraživanju je analiza primarnih i sekundarnih podataka, pregled postojeće literature i dokumenata iz ove oblasti. Osnova za ovo istraživanje su bili izvještaji visokoškolskih institucija rezultati provedenih anketnih istraživanja, standardni izvještaji statističkih institucija, ali i posebne kvantitativne i kvalitativne analize i izveštaji koji se koriste za specifične potrebe ovog istraživanja.

Ovaj dokument s uputstvima temelji se na postojećim preventivno-promotivnim programima u Bosni i Hercegovini namijenjenim mladima uzrasta od 14 do 18 godina i daje okvir za njihovo kreiranje i provođenje. Ovim dokumentom želimo predstaviti specifičnosti razvojnog perioda adolescencije, dati pregled trenutnog stanja mladih u Bosni i Hercegovini uzrasta od 14 do 18 godina i njihovim problemima, pregled teorijskih znanja o problemima u ponašanju kod ove dobne skupine, uzrocima problema u ponašanju kod mladih vezanih za individualne faktore, porodične, školske i druge faktore sredine-ekosistema, faktore rizika i zaštitne faktore za mentalno zdravlje školske djece specifične za Bosnu i Hercegovinu. Nakon pregleda stanja i uzroka, dat je teorijski koncept prevencije i promocije u mentalnom zdravlju usmjerene na populaciju mladih od 14 do 18 godina, kao i uputstva za izradu programa za ovu dobnu skupinu i smjernice za primjenu i pregled postojećih preventivnih programa, iskustva u implementaciji i naučene lekcije.