BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

KO SMO MI

PRONI Centar za omladinski razvoj (PRONI) je nevladina, nestranačka, neprofitna organizacija osnovana 1998. godine u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine (BiH). PRONI je pravni nasljednik međunarodne organizacije „PRONI Institut za socijalno obrazovanje“, nastale sa idejom društvene obnove i rekonstrukcije pokidanih mostova i pomirenja među ljudima i predstavlja najveći projekt pomirenja i promocije mira na području Zapadnog Balkana.

Naši počeci sežu iz perioda nakon rata, perioda kada je govoriti o pomirenju i miru bilo veoma izazovno. U tim trenucima, kada Brčko distrikt BiH nije ni postojao, tačnije osnovan je 2000. godine, PRONI je bio prva mirovna organizacija koja je radila na okupljanju mladih kroz njihove zajedničke interese. Našu putanju djelovanja tada nisu poremetile ni entitetske granice, različiti etnički, religijski, nacionalni i drugi teritorijalni i neteritorijalni identiteti, ograničenost kretanja, jer smo vjerovali u prave vrijednosti, mlade ljude koji su podržavali našu ideju i na istoj zajedno sa nama radili. Dvije godine prije osnivanja Brčko distrikta BiH radili smo na organizovanju različitih festivala, izložbi, koncerata, radili albume, okupljali mlade ljude koji su se kroz umjetnost, kulturu, sport, aktivizam i druge pozitivne aspekte družili bez obzira na bilo koju vrstu orjentacije da su imali.

Nakon uspostavljanja Brčko distrikta BiH krenuo je “proces povratka”, stabilizacije političke situacije, ali i podrške koju je PRONI dobio od lokalnih vlasti. Od tog momenta promocija pomirenja i mira, razumijevanja, suživota, aktivizma, bili su naše zvijezde vodilje koje smo njegovali kroz organizaciju i implementaciju edukacije u oblasti rada sa mladima. 

Od trenutka nastanka do danas, različiti periodi uspona i padova bilježili su naš rad. Kada kažemo padova onda govorimo o iskustvima koja su nas učila da nikada ne trebamo odustati, koja su nas zbližavala, jačala, dodatno motivisala da svoju ideju guramo naprijed. Koliko god su neke godine bile izazovne, nikada nismo gubili hrabrost, nadu i želju da na listi prioriteta imamo mlade ljude, buduće lidere i liderke, njihovu budućnost zagrljenu mirom. Kada kažemo usponi onda govorimo o neodustajanju, o vjerovanju, timskom radu, prijateljskim “vjetrovima u leđa” koje smo davali jedni drugima kao tim i o tome da nismo samo radili ono što volimo već i da smo voljeli ono što radimo. 

I evo nas, 25 godina poslije, na istom mjestu jer smo ostali vjerni i dosljedni sebi, ali isto tako na različitim mjestima jer smo od lokalne organizacije postali organizacija prepoznata na nacionalnom, regionalnom, evropskom nivou. 

Smatramo da svaka organizacija ima svoje kvalitete i prednosti i kroz 25-ogodišnje djelovanje nikada nismo gledali svijet očima konkurencije. Priču koju čitate u nastavku je priča o nama, našem timu i svemu onome što je dovelo do toga da nama, kao ljudima koji su svoje prve profesionalne korake napravili u PRONI-ju, PRONI postane važan dio života.

Svaka organizacija, kompanija, druga pravna lica imaju hijerarhiju u kojoj su navedene različite pozicije uposlenika i uposlenica. Naravno, tako i mi. Ali, ono što našu hijerarhiju razlikuje od drugih standardnih hijerarhija je to što nikada nećete primijetiti razliku između jedne i druge pozicije u smislu odnosa koji imamo jedni sa drugima. PRONI jednako vrednuje različite nazive, sposobnosti, vještine, jer smo naučeni da uvijek budemo inspiracija za nadogradnju tih vještina, sposobnosti i naziva. 

Na to neizostavno nadovezujemo vrijednosti timskog rada. PRONI nikada nije bio organizacija jednog lica. Svaku pojedinačnu grešku smo prihvatali kao grešku sviju nas, a svaki pojedinačni uspjeh slavili kao zajednički. Naš tim sastavljen je od ljudi koji kontinuirano rade na sebi, međusobno se pomažu, raduju ličnim i profesionalnim postignućima drugih članova i članica tima, uče jedni od drugih, nemaju problem priznati da nešto ne znaju, priznati da neko drugi nešto bolje radi, ali isto tako se trude da nauče i budu bolji. 

PRONI je organizacija koja prepoznaje i vrednuje ambiciju, želju za napretkom i trud. Svako ko je ikada postao, bio i jeste dio tima je rastao upravo sa nama. Uvijek smo nastojali da damo šansu mladim ljudima koji su na direktan ili indirektan način bili dio naših projekata, našim volonterima i volonterkama. Danas su upravo takvi ljudi sastavni dio svega što PRONI jeste. 

Pozitivna energija, prijateljska atmosfera nikada nisu falili u našem radu. Kako jedni prema drugima, tako i prema mladima, partnerima, uvijek smo prilazili s osmijehom i toplinom. Vrijeme koje smo do sada provodili zajedno nastojali smo ispunjavati šalama na svoj i na račun drugih, smijehom prijateljskim razgovorima, savjetima, takmičenjima u kojima smo svi bili pobjednici i aktivnostima koje su ispunjavale svakoga pojedinačno. Kada smo tu da radimo onda se posvetimo kako bi doprinijeli onome zbog čega smo tu, a kada smo tu da odmaramo onda je posao po strani. U našoj organizaciji mentalno zdravlje je od izuzetne važnosti, zato se trudimo da nikada ne dolazi do tenzija, da kažemo ili uradimo nešto što bi nekome moglo smanjiti samopouzdanje, i kako volimo da kažemo “sve je okej”. Izuzetno poštujemo privatan život članova i članica tima, ali isto tako smo tu da pružimo podršku uvijek kada privatan život bilo koga od nas to zahtijeva. 

Mladi su u našem radu najvažnija karika i odnosu sa njima tako i pristupamo. Izuzetno cijenimo vrijeme koje oni izdvajaju kako bi bili dio naših aktivnosti a posebno povjerenje koje nam ukažu svojom željom da budu dio nas kroz volonterski angažman. Za ovih 25 godina, trudili smo se da svi dobiju jednaku pažnju, posvećenost i vrijeme. Nismo dozvolili da bilo ko bilo kada bude zakinut ili da osjeti nepravdu s naše strane. Uvijek smo se radovali njihovim ličnim postignućima i bili ponosni na sve ono što jesu i što postižu. Svaku povratnu informaciju u evaluaciji smo posebno cijenili, posmatrajući istu kao ogledalo našeg pristupa, input za napredak i motivaciju za nastavak. I da, najsretniji smo onda kada pročitamo njihova iskustva.

Na kraju, smatramo sebe organizacijom punom ljubavi, empatije, nesebičnosti i želje da ljudi s kojima radimo budu zadovoljni i sretni. Nas kao mlade ljude PRONI je učinio ljudima koji odmiču od stereotipa, nemaju predrasude, vole različitosti, bore se protiv nasilja, konflikata, mržnje. Učinio nas je ljudima koji u bilo kom gradu u BiH imaju koga zvati na kafu. Učinio nas je ljudima koji bez pitanja za pomoć pomognu, slušaju i čuju, bore se za istinske vrijednosti, vole upoznavati druge, putovati. Učinio nas je ljudima koji su zahvalni.

VIZIJA

Vizija PRONI Centra za omladinski razvoj je da svi mladi imaju sposobnost da se razvijaju i jednake mogućnosti da doprinesu demokratskom i pravednom društvu u kojem se njihove potrebe prepoznaju i rješavaju. Aktivizam, saradnja i razumijevanje među ljudima sastavni su dio demokratskog i pravednog društva.

MISIJA

PRONI centar za omladinski razvoj radi na prevazilaženju barijera koje stvaraju razlike unutar društva. Radimo za pojedince i grupe u društvu koji će imati koristi od rada organizacije sa posebnim fokusom na mlade ljude. Sarađujemo sa svim organizacijama iz nevladinog sektora, institucijama, vladinim agencijama na svim nivoima u državi, fondovima i agencijama izvan BiH koje dijele iste ciljeve i vrijednosti, kao i pojedincima koji imaju intelektualni i ekonomski potencijal da podrže te ideje, ciljeve i vrijednosti. PRONI centar za omladinski razvoj provodi edukaciju i metodologiju mirovnog rada u poslijeratnim područjima u kojima je društvo izrazilo potrebu za socijalnom obnovom.

METODOLOGIJA

Radimo na principima i modelima socijalnog obrazovanja zasnovanim na iskustvima i pozitivnim primjerima metoda rada s mladima i rada u zajednici primijenjenog na nivou Evropske unije:

 1. Interaktivni način učenja 
 2. Interkulturni pristup 
 3. Timski rad 
 4. Individualni rad s mladima 
 5. Stvaranje sigurnog prostora za razvoj
 6. Poticanje odgovornosti i kreativnosti
 7. Promocija dobrovoljnog rada 
 8. Podizanje svijesti kod mladih o njihovim pravima i obavezama 
 9. Neformalno obrazovanje

CILJEVI I PODRUČJA DJELOVANJA

Kada su u pitanju područja našeg djelovanja, od osnivanja do danas vodili smo se dosljednošću i bili usmjereni na segmente koji su neposredno vezani za našu ideju. S rastom organizacije, širenjem PRONI priče na nacionalni, regionalni i evropski nivo, naše prvobitne ciljeve komplementirali smo usko vezanim oblastima djelovanja.

Sva naša područja djelovanja usmjerena su na unapređenje polažaja mladih ljudi u Bosni i Hercegovini, ali i šire. U trenutku stvaranja PRONI Centra za omladinski razvoj, zvijezda vodilja bili su upravo mladi i život kreiran po njihovoj mjeri, a prije svega život u kojem će živjeti sigurno, u miru, gdje će se njihova osnovna ljudska prava poštovati, gdje će se zakoni prijmjenjivati, prevenirati negativni uticaji, širiti pozitivna energija kroz omladinski aktivizam, volonterizam, putovanja, upoznavanja drugog i drugačijeg. Svijet u kojem će biti voljni da uče od drugih i nesebično prenose svoje znanje. Svijet u kojem će se njihov glas čuti, ideje realizirati, uspjeh vrednovati i zalaganje nagraditi.

Glavni fokus našeg rada usmjeren je na:

 • Omladinski rad
 • PRONI Omladinski klubovi
 • Neformalno obrazovanje
 • Omladinske politike
 • Volonterizam i aktivizam
 • Izgradnja mira
 • Zdravi životni stilovi
 • Prevencija nasilnog ekstremizma
 • Zapošljivost mladih
 • Mobilnost mladih
 • Razvoj lokalne zajednice
 • Međunarodno djelovanje
 • Menadžment