BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Ko smo mi

PRONI Centar za omladinski razvoj je nevladina, neprofitna i nepolitička organizacija osnovana 1998. godine. Osnovan je s ciljem organizacije i implementacije edukacije u oblasti rada sa mladima. Naš cilj je izgradnja i promocija mira i aktivizma među građanima. 

Rad organizacije sprovodi se kako na nacionalnom nivou Bosne i Hercegovine, tako i na evropskom nivou kroz različita partnerstva i umrežavanja sa ostalim nevladinim organizacijama i mrežama mladih.

PRONI je osnivač najveće mreže omladinskih klubova u Bosni i Hercegovini – 42 omladinska kluba, kao i inicijator i suosnivač obnove jednog od najvećih Omladinskih centara u BiH – Omladinskog centra Brčko distrikta BiH.

Vizija i misija

Vizija:

Vizija PRONI Centra za omladinski razvoj je da svi mladi imaju sposobnost da se razvijaju i jednake mogućnosti da doprinesu demokratskom i pravednom društvu u kojem se njihove potrebe prepoznaju i rješavaju. Aktivizam, saradnja i razumijevanje među ljudima sastavni su dio demokratskog i pravednog društva.

Misija:

PRONI centar za omladinski razvoj radi na prevazilaženju barijera koje stvaraju razlike unutar društva. Radimo za pojedince i grupe u društvu koji će imati koristi od rada organizacije sa posebnim fokusom na mlade ljude. Sarađujemo sa svim organizacijama iz nevladinog sektora, institucijama, vladinim agencijama na svim nivoima u državi, fondovima i agencijama izvan BiH koje dijele iste ciljeve i vrijednosti, kao i pojedincima koji imaju intelektualni i ekonomski potencijal da podrže te ideje, ciljeve i vrijednosti. PRONI centar za omladinski razvoj provodi edukaciju i metodologiju mirovnog rada u poslijeratnim područjima u kojima je društvo izrazilo potrebu za socijalnom obnovom.

Naša misija je izgradnja demokratskog društva kroz: 

 1. Zaštitu i promociju ljudskih prava

 2. Omladinski rad u zajednici

 3. Lični i socijalni razvoj

 4. Izgradnju mira i pomirenja

 5. Unutarsektorsku i međusektorsku saradnju

 6. Podršku inicijativa mladih

 7. Promociju EU integracija

 8. Izgradnju lokalne zajednice

 9. Promociju zdravih životnih stilova

 10. Prikupljanje sredstava

 11. Transgeneracijski razvoj

Metodologija

Radimo na principima i modelima socijalnog obrazovanja zasnovanim na iskustvima i pozitivnim primjerima metoda rada s mladima i rada u zajednici primijenjenog na EU. Modeli socijalnog obrazovanja koji se promovišu i primjenjuju su: 

 1. interaktivni način učenja 
 2. interkulturni pristup 
 3. timski rad 
 4. individualni rad 
 5. stvaranje sigurnog prostora za razvoj
 6. poticanje odgovornosti i kreativnosti
 7. promocija dobrovoljnog rada 
 8. podizanje svijesti kod mladih o njihovim pravima i obavezama 
 9. neformalno obrazovanje

Strateški pravci

 1. Razvoj mladih, demokratsko i pravedno društvo kroz omladinski rad 
 2. Aktivizam i uticaj na razvoj demokratskih procesa 
 3. Obrazovanje za mlade i razvoj zajednice za demokratske principe 
 4. Organizacijski razvoj ka održivosti 
 5. Zdravi životni stilovi 
 6. Razvoj lokalne zajednice
 7. Mobilnost mladih i neformalno obrazovanje
 8. Lokalni razvoj kroz organizacionu strukturu omladinskih klubova i centara