Novosti

Tok grupne dinamike – Katarina Pudar

Grupa predstavlja skup ljudi ili mladih osoba koje su se okupile zbog isktog cilja, pretežno edukacije, druženja i slično. Svaka grupa je posebna na svoj svojstven način, od mentalnog sklopa

Prezentacija istraživanja “Nacionalne manjine u Banjoj Luci”

Neformalna grupa mladih PAOR Banjaluka u sklopu projekta podržanog kroz USAID-ov projekat PRO-budućnost realizovali su istraživanje  “Nacionalne manjine u Banjoj Luci” i organizuje online prezentaciju istraživanja. Online prezentacija istraživanja će

Komunikacija s javnošću – Mersiha Čomor

Zadatak: Osmisliti strategiju za odnose sa javnosti za organizaciju ili određenu aktivnost U PRONI Omladinskom klubu Mostar na adresi Rade Bitange br. 13 u prostorijama Centra za Kulturu u periodu