BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Erasmus+ Mladi - Evropske snage solidarnosti

PRONI je jedina pridružena organizacija iz BiH za tri najbolja evropska programa za mlade i mobilnost mladih: Erasmus+, European Solidarity Corps i Evropska omladinska kartica (EYC). PRONI je jedina bh. organizacija akreditovana za distribuciju i implementaciju programa EYC od 2020. U prvih 5 mjeseci EYC-a promocije u BiH, okupili smo više od 2000 vlasnika kartica, 20 000+ posjeta web stranicama, preko 50 domaćih kompanija koje su ponudile 60+ popusta.

ERASMUS+ Mladi – Kontakt tačka za programe mobilnosti

Uloga Kontakt tačke u Bosni i Hercegovini je da promoviše programe i proslijedi informacije svim zainteresovanim i nije u mogućnosti da utiče na izbor odobrenih projekata. Osnovna ciljna grupa programa Erasmus+ Mladi su mladi između 13 i 30 godina, koji su pravno nastanjeni u jednoj od programskih ili u jednoj od partnerskih zemalja. Program je otvoren svim mladim ljudima nezavisno od njihovog nivoa edukacije, socijalnog ili kulturnog porijekla.

Evropske Snage Solidarnosti

Kroz program Evropske snage solidarnosti PRONI Centar potiče mlade od 18 do 30 godina da volonterskim angažmanom u nekoj od država Evrope doprinesu izgradnji inkluzivnog društva, podržavaju ranjive grupe ljudi i odgovaraju na društvene izazove. Pružanjem prilika mladim ljudima da se angažuju u kvalitetnim aktivnostima solidarnosti i unaprijede svoje vještine i kompetencije, te nuđenjem kvalitetnih aktivnosti koje se bave nezadovoljenim potrebama, nastoji se povećati angažman kako mladih, tako i organizacija u razvoju kohezije u Evropi.