BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

SITUACIONA RODNA ANALIZA

Predstavljamo „Situacionu rodnu analizu“, istraživanje koje je PRONI Centar za omladinski razvoj radio u okviru projekta „SMART GAP – Pametni Gender akcioni plan Brčko distrikta BiH“.

On SMARTair!

U današnjem globalnom društvu, rodna ravnopravnost ostaje ključni izazov koji se proteže kroz sve sfere života. Unapređenje rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena i djevojčica su ne samo moralni i pravni imperativi, već su i ključni za postizanje održivog razvoja, ekonomske produktivnosti i socijalne kohezije. Rodna situaciona analiza predstavlja temeljno istraživanje koje ima za cilj da osvijetli kako rod i rodne uloge utiču na živote pojedinaca u određenom društvenom i ekonomskom kontekstu. Kroz ovu analizu, težimo da identifikujemo ključne rodne prepreke i nejednakosti, da razumijemo njihove uzroke i posljedice. 

Ovaj dokument se fokusira na različite aspekte rodne dinamike, uključujući pristup obrazovanju, zaposlenju, zdravstvenoj zaštiti, učešću u političkom i javnom životu, kao i izloženost nasilju na osnovu (s)pola. Pored toga, analiza razmatra kako se rodne nejednakosti prepliću sa drugim faktorima diskriminacije, kao što su rasa, etnicitet, socioekonomska pozicija, starost i invaliditet, nudeći tako sveobuhvatan pogled na složene izazove s kojima se suočavaju različite grupe u Brčko distriktu BiH. 

Cilj ovog dokumenta je da posluži kao platforma i osnova za razvoj Gender akcionog plana Brčko distrikta BiH, politika, programa i intervencija koje promovišu rodnu ravnopravnost i osnaživanje. Kroz situacionu analizu, želimo da osiguramo da su svi napori usmjereni na najefikasniji način, uzimajući u obzir specifične potrebe i okolnosti različitih rodova i grupa unutar društva. Ovaj uvod postavlja temelje za dublje razumijevanje i angažovanje u rodnoj tematici, naglašavajući važnost kontinuiranog istraživanja, dijaloga i akcije. 

Kroz zajedničke napore, možemo težiti ka stvaranju inkluzivnijeg i pravednijeg društva za sve građane i građanke, bez obzira na njihovu pozadinu, u našoj zajednici.

*Riječi i pojmovi korišteni u tekstu dokumenta koji imaju rodno značenje jednako se odnose, bez obzira u kojem rodu su korišteni.

Dokument možete preuzeti klikom na dugme ispod.

Projekt “SMART GAP – Pametni Gender akcioni plan (Brčko distrikta BiH)” se implementira uz podršku regionalnog projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Center for Research and Policy Making (CRPM) i Institute for Democracy and Mediation (IDM) a finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške.

Projekat implementira PRONI Centar za omladinski razvoj Brčko distrikt BiH, u okviru kojeg je anketu za potrebe ovog istraživanja sprovela agencija za intelektualne usluge IDEA X Brčko distrikt BiH.