BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

SMART GAP – BILTEN II

Predstavljamo vam bilten koji označava prikaz glavnih rezultata anketnog istraživanja, odnosno Situacione analize rađene u okviru projekta “SMART GAP – Pametni Gender akcioni plan (Brčko distrikta BiH)”.

SMARTly connected!

Sveobuhvatna situaciona analiza rodne ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini (BiH) neophodna je za dubinsko razumijevanje specifičnih izazova i mogućnosti koje oblikuju rodnu dinamiku unutar zemlje. U kontekstu BiH, zemlje s kompleksnom političkom konfiguracijom i slojevitom historijom, rodna ravnopravnost se isprepliće s mnogobrojnim sociopolitičkim pitanjima, te faktori koji utiču na krajni ishod analize, u većini lokalnih zajednica se razlikuju.

U suštini, analiza identificira ključne aktere i institucije koje utiču na rodnu politiku i prakse, kao i postojeće zakonodavne okvire i njihovu implementaciju. Također, važno je uključiti i procjenu javnih politika i programa koji se odnose na rodnu ravnopravnost, te kako se oni primjenjuju na lokalnom nivou u Brčko distriktu BiH. Ova analiza obuhvata širok spektar faktora, uključujući političke, ekonomske, socijalne i kulturne aspekte koji oblikuju živote ljudi različitih rodova u Brčko distriktu BiH. Analiza je rađena kroz razgovore, upitnik koji je uključio ispitanike/ice iz urbano – ruralnih područja, te kroz fokus grupe s građanima/kama u Brčko distriktu BiH.

Situaciona analiza rodne ravnopravnosti u Brčko distriktu BiH ističe urgentnost integriranog pristupa koji involvira ključne aktere u zajednici – vladine institucije, međunarodne organizacije, civilno društvo i privatni sektor – u koordiniranim akcijama za promociju rodne ravnopravnosti. Prepoznavanje intersekcionalnosti izazova s kojima se suočavaju žene i djevojčice u Brčko distriktu BiH je esencijalno za kreiranje inkluzivni i efektivnih strategija.

Za postizanje održivog napretka, neophodno je ne samo angažovanje svih sektora društva u sinergijskim naporima, već i stroga implementacija i nadzor postojećih zakonskih okvira, planova i strategija. Pritom, prikupljeni podaci i rodno osjetljive analize trebaju inicirati razvoj novih politika i programa. Također, bitno je institucionalizirati rodnu perspektivu u sve faze političkog odlučivanja i programskog planiranja, uz osiguranje adekvatnog budžetiranja i resursa.

Do kakvih saznanja kada je u pitanju stanje rodne (ne)ravnopravnosti smo došli saznajte klikom na dugme ispod.

Uskoro će kompletna Situaciona analiza biti dostupna javnosti na uvid.

Projekt “SMART GAP – Pametni Gender akcioni plan (Brčko distrikta BiH)” se implementira uz podršku regionalnog projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Center for Research and Policy Making (CRPM) i Institute for Democracy and Mediation (IDM) a finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške.

Projekat implementira PRONI Centar za omladinski razvoj Brčko distrikt BiH, u okviru kojeg je anketu sprovela agencija za intelektualne usluge IDEA X Brčko distrikt BiH.