PRONI Centar za omladinski razvoj
info@proni.ba - www.proni.ba

Omladinski rad u Bosni i Hercegovini: Nastanak i razvoj u periodu 1995 – 2020

Uvod Rad sa mladima na prostoru Bosne i Hercegovine nije nova pojava. U periodu postojanja Jugoslavije (SFRJ) postojale su različite omladinske organizacije, kao što su Pioniri, Izviđači, Savez komunističke omladine Jugoslavije i druge, a  koje su bile pod ingerencijom i...
Read More →