PRONI Centar za omladinski razvoj
info@proni.ba - www.proni.ba

Četvorodnevni trening za omladinske radnike u Bijeljini, Sarajevu, Mostaru i Banja Luci

PRONI Centar u ovoj sedmici organizovao je četvorodnevni trening za omladinske radnike koji će raditi sa mladima u PRONI Omladinskim klubovima u Bijeljini, Sarajevu, Mostaru i Banja Luci. Trening je pored izgradnje tima imao za cilj pripremu plana i programa aktivnosti za rad...
Read More →