BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Četvorodnevni trening za omladinske radnike u Bijeljini, Sarajevu, Mostaru i Banja Luci

PRONI Centar u ovoj sedmici organizovao je četvorodnevni trening za omladinske radnike koji će raditi sa mladima u PRONI Omladinskim klubovima u Bijeljini, Sarajevu, Mostaru i Banja Luci.

Trening je pored izgradnje tima imao za cilj pripremu plana i programa aktivnosti za rad POK-a, učenje o PRONI pravilnicima, OKORUZ-u, volonterima i strategiji. Datumi otvaranja POK-a: Bijeljina 14.03; Mostar 21.03; Sarajevo 27.03; Banja Luka 29.03.

Trening kao i otvaranje klubova se sprovodi kroz USAID Bosnia and Herzegovina projekat #STaRBiH u saradnji sa Karuna Center for PeacebuildingInicijativa mladih za ljudska prava u BiH – YIHR BiHCIM – Centar za izgradnju mira Sanski Most – CIMMali koraci – Small Steps.