BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Vizija i misija

Vizija:

Vizija PRONI Centra za omladinski razvoj je da svi mladi imaju sposobnost da se razvijaju i jednake mogućnosti da doprinesu demokratskom i pravednom društvu u kojem se njihove potrebe prepoznaju i rješavaju. Aktivizam, saradnja i razumijevanje među ljudima sastavni su dio demokratskog i pravednog društva.

Misija:

PRONI centar za omladinski razvoj radi na prevazilaženju barijera koje stvaraju razlike unutar društva. Radimo za pojedince i grupe u društvu koji će imati koristi od rada organizacije sa posebnim fokusom na mlade ljude. Sarađujemo sa svim organizacijama iz nevladinog sektora, institucijama, vladinim agencijama na svim nivoima u državi, fondovima i agencijama izvan BiH koje dijele iste ciljeve i vrijednosti, kao i pojedincima koji imaju intelektualni i ekonomski potencijal da podrže te ideje, ciljeve i vrijednosti. PRONI centar za omladinski razvoj provodi edukaciju i metodologiju mirovnog rada u poslijeratnim područjima u kojima je društvo izrazilo potrebu za socijalnom obnovom.

Naša misija je izgradnja demokratskog društva kroz: 

 1. Zaštitu i promociju ljudskih prava

 2. Omladinski rad u zajednici

 3. Lični i socijalni razvoj

 4. Izgradnju mira i pomirenja

 5. Unutarsektorsku i međusektorsku saradnju

 6. Podršku inicijativa mladih

 7. Promociju EU integracija

 8. Izgradnju lokalne zajednice

 9. Promociju zdravih životnih stilova

 10. Prikupljanje sredstava

 11. Transgeneracijski razvoj