BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Misija

PRONI centar za omladinski razvoj radi na prevazilaženju barijera koje stvaraju razlike unutar društva. Radimo za pojedince i grupe u društvu koji će imati koristi od rada organizacije sa posebnim fokusom na mlade ljude. Sarađujemo sa svim organizacijama iz nevladinog sektora, institucijama, vladinim agencijama na svim nivoima u državi, fondovima i agencijama izvan BiH koje dijele iste ciljeve i vrijednosti, kao i pojedincima koji imaju intelektualni i ekonomski potencijal da podrže te ideje, ciljeve i vrijednosti. PRONI centar provodi edukaciju i metodologiju mirovnog rada u poslijeratnim područjima u kojima je društvo izrazilo potrebu za socijalnom obnovom.

Naša misija je izgradnja demokratskog društva kroz: 

 1. Zaštitu i promociju ljudskih prava
 2. Omladinski rad u zajednici
 3. Lični i socijalni razvoj
 4. Izgradnju mira i pomirenja
 5. Unutarsektorsku i međusektorsku saradnju
 6. Podršku inicijativa mladih
 7. Promociju EU integracija
 8. Izgradnju lokalne zajednice
 9. Promociju zdravih životnih stilova
 10. Prikupljanje sredstava
 11. Transgeneracijski razvoj