BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

It has to be love

PRONI Centar za omladinski razvoj učestvuje kao partner u realizaciji projekta ’’It has to be love’’  zajedno sa  Youth for Social Changes – Albanija, Mine Vaganti – Italija, Mladi zmaji -Slovenija, Asocijacija Crvena linija – Srbija, EuroDemos – Rumunija, Hellenic Youth Participation -Grčka, Eesti People to People – Estonija, Association for Volunteerism – Sjeverna Makedonija. Kordinator projekta je organizacija PRIMA iz Crne Gore, a podržan je u okviru programa Erasmus+ Mladi WBW

Projekat se realizuje od januara 2021. do decembra 2022. godine., sa ciljem educiranja  omladinskih radnika/ca i mladih koji dolaze iz država partnerskih organizacija na temu rodno zasnovanog nasilja, sa akcentom na Cyber i seksualno nasilje. Omladinski radnici/ce će naučiti nove metode u prevenciji rodno zasnovano nasilja, a mladi će naučiti kako spriječiti rodno zasnovano nasilje među vršnjacima i  kako realizovati online i offline kampanju. 

Pored partnerskih sastanaka u okviru ovog projekta projektni tim će organizovati aktivnosti za mlade od 18 do 30 godina i omladinske radnike/ce i to:  seminar u Bosni i Hercegovini na temu seksualnog i rodno zasnovanog nasilja među mladima; trening u Crnoj Gori na temu prevencije i borbe protiv cyber bulling; trening u Grčkoj na temu vođenja kampanje u prevenciji i borbi protiv oblika nasilja obrađenih u prethodne 2 aktivnosti; Job Shadowing za 2 volontera/ke koji će se baviti omladinskim radom u zajednici i vođenjem kampanje pokrenute nakon treninga; 3 treninga u državama koje učestvuju na projektu za vršnjačke edukatore o prevenciji seksualnog i rodno zasnovanog nasilja i vođenju kampanje. 

Kao rezultati projekta biće kreirana web aplikacija na 10 jezika, publiciran Priručnik o rodno zasnovanom nasilju za mlade u svim zemljama koje učestvuju na projektu, te realizirana

promotivna kampanja u svim zemljama partnerima na projektu koja će trajati 6 mjeseci.