BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Evropske snage solidarnosti

PRONI Centar za omladinski razvoj od 2019. nosi važeću akreditaciju za učešće u projektima volontiranja kroz Evropske snage solidarnosti u Bosni i Hercegovini, koja je u kategoriji partnerskih zemalja (u susjedstvu Evropske unije). Akreditacija organizacija se odvija pod okriljem SALTO resursnih centara, a za organizacije iz Bosne i Hercegovine je nadležan SALTO SEE RC – SALTO resursni centar za Jugoistočnu Evropu koji se nalazi u Ljubljani (Slovenija).

Kroz program Evropske snage solidarnosti PRONI Centar potiče mlade od 18 do 30 godina  da volonterskim angažmanom u nekoj od država Evrope doprinesu izgradnji inkluzivnog društva, podržavaju ranjive grupe ljudi i odgovaraju na društvene izazove. Pružanjem prilika mladim ljudima da se angažuju u kvalitetnim aktivnostima solidarnosti i unaprijede svoje vještine i kompetencije, te nuđenjem kvalitetnih aktivnosti koje se bave nezadovoljenim potrebama, nastoji se povećati angažman kako mladih, tako i organizacija u razvoju kohezije u Evropi.

Projekat predstavlja partnerstvo između dvije ili više organizacija. Te organizacije su zadužene za regrutiranje volontera za svoj projekt. Volonteri sudjeluju u programu putem organizacije pošiljatelja (Sending Organisation) iz zemlje iz koje dolaze i putem organizacije domaćina (Host Organisation) koja prima volontera i integrira ga za cjelokupan period trajanja angažmana. 

Ovim projektom se nudi prilika mladima da pomognu tamo gdje je potrebno, steknu nove vještine, provedu vrijeme u inostranstvu i nauče jezik baveći se širokim spektrom pitanja poput okoliša, zdravlja, inkluzije, digitalnih tehnologija, kulture, sporta i mnogih drugih.

Evropske snage solidarnosti, zajedno sa Erasmus+ Mladi, predstavljaju projekte kojima PRONI Centar za omladinski razvoj mobilira mlade za jedan od svoji strateških ciljeva – internu i eksternu mobilnost.

#ESC i #europeansolidaritycorps