BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

ERASMUS+KONTAKT TAČKA BiH područje mladih

Kontakt

PRONI Centar za omladinski razvoj
Mehmedagića 24, 76100 Brčko distirkt BiH
Tel/fax +387 49 217 695
Email: erasmus.mladi.ba@gmail.com

Tim

Kontakt tačka Erasmus+ Mladi na dijelu/Mladi u akciji za Bosnu i Hercegovinu je PRONI Centar za omladinski razvoj.

PRONI Centar radi s mladima u Bosni i Hercegovini od 1998.te ima ostvarena partnerstva sa velikim brojem mladih ljudi, neformalnih grupa mladih , omladinskih i drugih organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini, regiji ali i svijetu.

Kontakt tačkom koordinira menadžerica omladinskog rada PRONI Centra.

U radu kontakt tačke pored koordinatorice aktivno su uključeni ostali zaposleni PRONI Centra ali i volonterski tim.

SALTO – Youth SEE

SALTO-YOUTH.net je mreža od 8 resursnih centara koji rade na europskim prioritetnim područjima u području rada s mladima. Salto – Youth omogućuje obuku i resurse za rad s mladima i organizira treninge i aktivnost za stvaranje kontakata kako bi podržao organizacije i nacionalne agencije programa za mlade.

Salto-Youth započeo je s radom 2000. godine, a dio je strategije Europske komisije za obuku u okviru programa Mladi na djelu i radi u sinergiji s drugim partnerima na terenu.

Ko radi šta?

Od 2002. Salto-Youth resursni centri se razvijaju po posebnim priporitetima i regijama i to:

SALTO – Youth SEE

SALTO SEE promiče suradnju između Erasmus+ Mladi na dijelu programa i zemalja zapadnog Balkana kroz izgradnju kapaciteta, informacije i pomoć u pronalaženju partnera. Cilj SALTO SEE je promocija sudjelovanja mladih iz zemalja zapadnog Balkana u programu Erasmus+ Mladi na dijelu/Mladi u akciji.

SALTO-YOUTH South East Europe Resource Centre promoviše sudjelovanje mladih ljudi i drugih aktera u području mladih i neformalnog obrazovanja iz partnerskih zemalja programa Erasmus+ u zemljama Zapadnog Balkana kroz komponentu Mladi na djelu/Mladi u akciji.

SALTO – Youth SEE djeluje kao usluga podrške za:

  • mreži  Nacionalnih agencija na području suradnje sa zemljama zapadnog Balkana i
  • organizacije mladih, omladinske organizacije, omladinske radnike i druge aktere koji rade s mladima, koji su zainteresirani za razvoj suradnje između Programskih zemalja i zemalja partnera iz susjednih država u jugoistočnoj Europi

U sklopu procesa europske integracije regije jugoistočne Europe, SALTO SEE aktivno podržava proces pristupanja svih zemalja regije i sudjelovanja u Erasmus + Mladi na djelu/Mladi u akciji  programu

Podrška koju SALTO – YOUTH  SEE pruža je:

  • Treninzi i aktivnosti traženja partnera za omladinske lidere i omladinske radnike
  • Izrada i distribucija resursnih materijala
  • Alati za traženje partnera
  • Akreditacija EVS organizacija u jugoistočnoj Europi
  • Trening EVS volontera u jugoistočnoj Europi
  • Konzultacije i savjeti
  • Suradnja i umrežavanje

SALTO – YOUTH SEE blisko surađuje sa Nacionalnim agencijama i Europskom Komisijom (EACEA).

Aktivnosti SALTO – YOUTH SEE implementira uz podršku baze trenera i akreditatora, posebno za EVS, i uz podršku Kontakt točki iz jugoistočne Europe.

Pored svega salto surađuje i sa drugim akterima u području mladih i neformlanog obrazovanja, posebno u okvriu partnerstava Europske Komisije i Vijeća Europe.