BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Erasmus+ Mladi – Kontakt tačka za programe mobilnosti

PRONI Centar za omladinski razvoj je od 2014. godine Kontakt tačka za program Erasmus+ Mladi i  registriran u programu Erasmus+.

Kontakt tačkom koordinira generalni menadžer PRONI Centra za omladinski razvoj. U radu kontakt tačke, pored generalnog menadžera, aktivno su uključeni zaposleni PRONI Centra i volonteri. PRONI Centar kao Kontakt tačka djeluje kroz svoju glavnu kancelariju u Brčko distriktu i kroz PRONI Omladinske klubove. Na taj način nastoji se obuhvatiti što više regija, informisati i uključiti što više mladih u program. 

Uloga Kontakt tačke u Bosni i Hercegovini je da promoviše programe i proslijedi informacije svim zainteresovanim i nije u mogućnosti da utiče na izbor odobrenih projekata.

Osnovna ciljna grupa programa Erasmus+ Mladi su mladi između 13 i 30 godina, koji su pravno nastanjeni u jednoj od programskih ili u jednoj od partnerskih zemalja. Program je otvoren svim mladim ljudima nezavisno od njihovog nivoa edukacije, socijalnog ili kulturnog porijekla. Takođe u zavisnosti od tipa aktivnosti, moguće je učešće i starijih učesnika/ca – omladinskih radnika, lidera, trenera, onih koji se bave omladinskom politikom i neformalnim obrazovanjem.

Kroz ove razmjene omogućuje se grupama mladih ljudi iz različitih zemalja da zajedno, u periodu od 21 dan, provedu program utemeljen na neformalnim metodama učenja kojima razvijaju svoje kompetencije, postaju svjesni društveno bitnih tema, otkrivaju nove kulture, navike i zdrave načine života, te jačaju vrijednosti kao što su solidarnost, demokratija i prijateljstvo.

Više na:
www.erasmusmladi.ba
Facebook: @erasmusmladibih
#contactpoint #erasmusyouth #erasmusmladi #EVS #ESC #SALTOyouth