BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Aktivizam mladih

,,Aktivizam mladih’’ je dvomjesečni projekat koji PRONI Centar za omladinski razvoj realizuje u saradnji sa SOS Dječijim selima u Bosni i Hercegovini od novembra 2020. godine. 

Kroz ovaj projekat uključeni su mladi iz SOS YEEP projekta iz Sarajeva, Tuzle i Banja Luke u cilju mapiranja problema sa kojima se mladi suočavaju u njihovim lokalnim zajednicama i generalno u Bosni i Hercegovini, kako bi se definirali prioriteti u vezi realizacije zajedničke akcije, te pokrenula inicijativa za rješavanje detektiranog problema. 

Rezultat ovog projekta je ’’Budi vrijedniji’’ online i kampanja putem tradicionalnih medija kojom se zagovara integracija mladih u svijet neformalnog obrazovanja i nevladinog sektora koji pruža mogućnost za razvoj ličnih, socijalnih i poslovnih vještina. Kampanja je  nastala kao odgovor na detektovani problem –  nedostatak formalnog obrazovanja u pružanju osnovnih znanja potrebnih za formiranje mladih kako bi bili poželjni na kompetitivnom tržištu rada. Uključiće veliki broj nevladinih organizacija kako bi doprinijele uspješnosti kampanje, te kako bi mladi bili upoznati sa prilikama koje im se u okviru istih nude.

Ovim projektom nastoje se potaći mladi na kritičko promišljanje kroz prethodno razvijanje sposobnosti prepoznavanja ključnih problema sa kojima se suočavaju, kako bi nakon toga znali koji je to kreativan i najefikasniji način da se utiče na promjenu trenutne situacije  kojim se stvara bolji budući kontekst za mlade u Bosni i Hercegovini.