BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

KONKURS ZA IZBOR ČLANOVA I ČLANICA ODBORA OMLADINSKOG FONDA

PRONI Centar za omladinski razvoj Fondacija “Ana i Vlade Divac”, i Mreža vršnjačkih edukatora (PEN) pozivaju sve zainteresovane mlade od 18 do 32 godine iz lokalnih samouprava Vranja, Sremske Mitrovice, Bijeljine, Brčko distrikta BiH, Južne Mitrovice i Kamenice da se prijave za članstvo u UO Omladinskog fonda.

Šta su Omladinski fondovi?

Projekat Omladinski fondovi se realizuje sa ciljem da podstakne saradnju mladih i poveća učešće mladih u procesima donošenja odluka, kao i da unaprijedi kvalitet života mladih na Zapadnom Balkanu kroz dodjelu sredstava za projekte koje iniciraju i vode mladi ljudi.

Odbore Omladinkog fonda čini 8 mladih sa područja lokalne samouprave koji će rukovoditi konkursom za podnošenje prijedloga projekata i odlučivati ​​koji će se projekti realizovati na teritoriji njihove lokalne samouprave.

Članovi/ice odbora Omladinskog fonda će učestvovati na 2 treninga koji će im omogućiti praćenje realizacije projekata i podršku grupama mladih koji ih realizuju. Članovi/ice odbora Omladinskog fonda će također blisko sarađivati ​​sa drugim članovima/icama Odbora Omladinskog fonda Zapadnog Balkana.

Da li želite da postanete član/ica Odbora Omladinskog fonda?
 • Da li imate između 18 i 32 godine?
 • Da li imate prethodno iskustvo u pružanju podrške mladima u vašoj zajednici?
 • Prepoznajete li potrebe mladih u vašem gradu/općini/opštini?
 • Da li želite dobrovoljno doprinijeti radu Omladinskog fonda za mlade 10 mjeseci nakon što ste postali dio Omladinskog fonda?
 • Da li želite da sarađujete sa mladim ljudima iz vaše zajednice i regiona Zapadnog Balkana na razvoju zajednice i pomirenju?
Šta vas čeka ako postanete član/ica Odbora Omladinskog fonda?
 • Obavezna trodnevna obuka za upravljanje projektima u julu 2024. u Bosni i Hercegovini.
 • Obavezna trodnevna obuka o razvoju zajednice i regionalnoj saradnji u julu/avgustu 2024. u Srbiji.
 • Sastanci, treninzi i saradnja sa predstavnicima PEN-a, PRONI-a i Fondacije Ana i Vlade Divac.
 • Promocija programa i edukacija mladih o razvoju projekata i dobijanju sredstava i podrške za rješavanje lokalnih problema mladih i kako povezati mlade na Zapadnom Balkanu.
 • Promovisanje saradnje među mladima i pomirenja na Zapadnom Balkanu
 • Odbor Omladinskog fonda će upravljati fondom sa ukupnim budžetom od 7.000 dolara po lokalnoj vlasti.
 • Otvaranje poziva za neformalne grupne projekte mladih u vašem gradu do 1.000 USD po projektu.
 • Prijem, čitanje i bodovanje projektnih prijava i odabir prijava za intervjue (preliminarna selekcija).
 • Intervjui sa mladim ljudima koji su poslali prijavu projekta i donošenje odluke zajedno sa ostalim članovima/icama Odbora koji će projekti mladih dobiti podršku Omladinkof fonda.
 • Informisanje grupa o rezultatima takmičenja.
 • Organizacija potpisivanja ugovora i dodjela sredstava za odobrene projekte.
 • Praćenje implementacije projekta, evaluacija i izvještavanje.
 • Saradnja sa članovima/icama drugih Odbora Omladinskih fondova u zemlji i regionu Zapadnog Balkana

Ako želite da steknete nove vještine i upoznate sjajne ljude i mislite da možete poboljšati kvalitet života mladih u vašoj opštini/gradu i uticati na pozitivne promjene na Zapadnom Balkanu kao član/ica Odbora Omladinskog fonda, prijavite se popunjavanjem prijavnog formulara ispod.

Rok za prijavu je 01.07.2024.

Sve osnovne troškove u vezi sa vašim učešćem na planiranim događajima, uključujući put, smeštaj i hranu tokom vašeg učešća snose organizatori.

O intervjuu i daljim koracima selekcije obavijestitćemo vas do 07.07.2024. Za više informacija kontaktirajte nas na info@proni.ba.

Omladinski fondovi dio su projekta Regionalnog partnerstva mladih, koji nastoji razviti novu generaciju lidera na Zapadnom Balkanu. Za više informacija posjetite Instagram stranicu: wb_youth_partnerships.

Projekat Regionalno partnerstvo mladih podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) u partnerstvu sa Međunarodnim republikanskim institutom (IRI), Beogradskim centrom za bezbednosnu politiku (BCBP), Fondacijom Ana i Vlade Divac, PRONI Centrom omladinski razvoj, Mrežom vršnjačkih edukatora (PEN), Kosovskim centarom za sigurnosne studije (KCSS) i Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Sarajevu (FPN UNSA).