BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Pridružite se: Ulična akcija povodom kampanje „Seksualna iznuda je korupcija. Prekinimo ćutanje!“

Pozivamo sve građane i građanke da se pridruže uličnoj akciji povodom kampanje „Seksualna iznuda je korupcija. Prekinimo ćutanje!“.

Ulična akcija povodom kampanje „Seksualna iznuda je korupcija. Prekinimo ćutanje!“ će se održati u Brčko distriktu BiH na Trgu mladih, 29. maja (srijeda), od 12 do 13 časova, a organizuju je Helsinški parlament građana Banja Luka u saradnji sa PRONI Centrom za omladinski razvoj.

Šta su ulične akcije?

Da bismo pružili informacije o tome šta je sextorsion i ukazali na značaj prijavljivanja slučajeva seksualne prinude i eventualno prikupili svjedočenja o postojanju ovog fenomena, planirano je održavanje sedam uličnih akcija. Ulične akcije i dijeljenje promotivnog materijala će biti organizovane u saradnji sa partnerskim organizacijama u različitim ruralnim i urbanim sredinama u BiH kako bi se što više građana/ki, neovisno o polu ili etničkoj, religijskoj ili drugoj pripadnosti upoznalo sa temom. Saradnja sa lokalnim partnerskim organizacijama će nam istovremeno omogućiti da se što veći broj nevladinih aktera upozna sa tematikom projekta i uključi u realizaciju projektnih aktivnosti, a time u svojim sredinama postane i prepoznatljiv sudionik ove inicijative. Građanima/kam će aktivisti/kinje partnerskih organizacija dijeliti informativne letke i ostali promotivni materijal koji će sadržiti informacije o pojmu sextorsion-a kao vida rodno-zasnovane korupcije, kontakte kojima se seksualna prinuda može prijaviti, te kontakt podaci HPG u slučaju da neko želi podijeliti lično svjedočanje za potrebe online kampanje i snimanja kratkih filmova.

Seksualno iznuđivanje (sextortion) je spoj seksualnog uznemiravanja i korupcije, koji kao takav još uvijek nije formalno – pravno prepoznat u zakonima u Bosni i Hercegovini. Važno je istaći da je seksualna iznuda spoj seksualnog uznemiravanja i zloupotrebe povjerene vlasti (korupcije). Umjesto novca u ovoj vrsti korupcije se seksualna usluga traži kao valuta. Dakle, na jednoj strani imamo one kojima je povjerena vlast (moć, autoritet), a na drugoj strani često ranjive kategorije (žene) koje su obično u podređenom položaju.

Zainteresovane novinarke/novinare i građane/ke ćemo upoznaćemo sa rezultatima novog “Istraživanja o rasprostranjenosti seksualnog iznuđivanja u društvu”, kao i “Analizom propisa u vezi seksualne iznude”.

Ulične akcije su već organizovane u Sarajevu, Bijeljini, Banja Luci, Zenici, Modriči, Tuzli i Grahovu.

Sve dodatne informacije možete dobiti na email: viliktarevic@hcabl.org ili na info@proni.ba.