BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

SMART GAP: Prezentacija rodne analize

SMART way – participate today!


Da li smatrate da su žene i muškarci jednako zastupljeni na poslovima visoke stručne spreme na radnim mjestima u javnom sektoru i strukturama vlasti u Brčko distriktu BiH?

Anketni upitnik koji smo kreirali u okviru projekta “SMART GAP – Pametni Gender akcioni plan (Brčko distrikta BiH)” bio je fokusiran na ovo i slična pitanja, s ciljem da nam ukaže na stvarno stanje stope zastupljenosti (ne)ravnopravnosti među polovima u više oblasti u Brčko distriktu.


Nakon sprovođenja ankete s građanima/kama Brčko distrikta BiH održali smo prezentaciju Rodne analize za predstavnike/ce nevladinog, javnog i privatnog sektora i vladinih institucija u Brčko distriktu BiH. Predstavljeni su rezultati ankete koja je sprovedena s ciljem analize stanja rodne ravnopravnosti u različitim oblastima u Brčko distriktu BiH. Kroz diskusiju o rezultatima, nastojali smo prikupiti mišljenja prisutnih o mjerama potrebnim za unapređenje rodne ravnopravnosti i mjera koje ćemo uvrstiti u finalni dokument.

Da bi kreirali novi GAP potrebno je da sprovedemo gender analizu, kako bi znali stvarno stanje u lokalnoj zajednici. I anketni upitnik je bio jedna od aktivnosti u okviru iste. Prednosti postojanja Gender akcionog plana su da pruži jasan i koncizan okvir za rješavanje pitanja rodne ravnopravnosti, pomaže u određivanju prioriteta i efikasnoj alokaciji resursa za inicijative za rodnu ravnopravnost, povećava odgovornost i praćenje napretka u oblasti rodne ravnopravnosti, poboljšava učešće svih zainteresovanih strana, uključujući žene i devojke, u procesima donošenja odluka i jača koordinaciju i saradnju između različitih aktera i organizacija koje rade na rodnoj ravnopravnosti.

Projekt “SMART GAP – Pametni Gender akcioni plan (Brčko distrikta BiH)” se implementira uz podršku regionalnog projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Center for Research and Policy Making (CRPM) i Institute for Democracy and Mediation (IDM) a finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške.

Projekat implementira PRONI Centar za omladinski razvoj Brčko distrikt BiH, u okviru kojeg je anketu sprovela agencija za intelektualne usluge IDEA X Brčko distrikt BiH.