BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Kick off: Projekat “Unlocking Potentials of Youth Work in the Western Balkan Region”

PRONI je pionir u razvoju edukacije iz oblasti omladinskog rada, profesije omladinskog rada, omladinskog rada u zajednici i međunarodnog modela rada sa mladima u BiH. PRONI omladinski rad ima bosanskohercegovačko nacionalno priznanje, a naša edukacija omladinskih radnika, praksa omladinskog rada, upravljanje, praćenje i osiguranje kvaliteta omladinskog rada je trenutno priznat u 13 gradova u BiH, oba entiteta i Brčko distriktu BiH. PRONI koristi omladinski rad kao alat za izgradnju mira.  Do sada smo educirali više od 900 omladinskih radnika.

Od trenutka pojave globalne pandemije virusa COVID-19, prilagodili smo naš rad zahtjevima situacije i izmjestili ga u online svijet. Formirali smo nove alate i pristupe kako bi na što adekvatniji način učesnicima i učesnicama pružili i prenijeli znanja iz oblasti omladinskog rada. 

Naš rad u ovoj oblasti temelji se i na pružanju mentorske podrške u realizaciji propratnih aktivnosti mladih, kontinuiranom praćenju njihovog napretka, evaluaciji i ocjeni njihovog napretka od početka do kraja procesa edukacije.

U skladu s našim dugogodišnjim angažmanom na promociji i unapređenju omladinskog rada, ponosno najavljujemo početak realizacije novog projekta “Unlocking Potentials of Youth Work in the Western Balkan Region”.

Naziv projekta:

Unlocking Potentials of Youth Work in the Western Balkan Region

Finansirano od strane:

Programa Evropske unije Erasmus+ mladi

Organizacije koje projekat realizuju:

Koordinator projekta:

  • FORUM MLADI I NEFORMALNA EDUKACIJA – FORUM MNE

Partneri projekta: 

  • NACIONALNA ASOCIJACIJA PRAKTICARA/KI OMLADINSKOG RADA-NAPOR
  • SOJUZ ZA MLADINSKA RABOTA SKOPJE
  • QENDRAT YOUTH FOR SOCIAL CHANGES – Youth for Social Changes
  • ORGANIZATA JOQEVERITARE THY UDRUZENJE – OJQ THY
  • HUMAN RIGHTS EDUCATION YOUTH NETWORK
  • PRONI CENTAR ZA OMLADINSKI RAZVOJ

 

O projektu:

Iako omladinski rad igra značajnu ulogu u opremanju mladih ljudi vještinama potrebnim kako na tržištu rada, tako i u obrazovnim sferama, kao i za njihov lični razvoj i dobrobit, još uvijek nije dovoljno priznat i podržan od strane vlada Zapadnog Balkana. Omladinski rad je područje prakse koje se sastoji od mnogo metoda koje se bave različitim društvenim izazovima, ciljaju različite skupine mladih ljudi i doprinose različitim politikama. Stoga predložena akcija ima za cilj poticanje i jačanje rada s mladima širom regije Zapadnog Balkana te ga približavanje Evropskoj uniji. Opći cilj predložene inicijative je podržati razvoj i priznavanje kvalitetnog omladinskog rada u regiji Zapadnog Balkana putem saradnje među zemljama, umrežavanja i oblikovanja inovativnih praksi.

Akcija će olakšati provedbu Evropske strategije za mlade i Bonnskog procesa u regiji Zapadnog Balkana u vezi s promocijom i osiguranjem kvalitete rada s mladima; poticati saradnju na regionalnom i evropskom nivou; osnažiti organizacije koje rade s mladima izvan formalnog obrazovanja; omogućiti stručni razvoj omladinskih radnika u regiji Zapadnog Balkana te dijeljenje iskustava i najboljih praksi s njihovim kolegama u Evropskoj uniji.

Projekat ima za cilj da potakne priznavanje višeslojnog uticaja omladinskog rada i omogući kreiranje povoljnih uslova za razvoj i standardizaciju kvalitetnog rada s mladima u regiji Zapadnog Balkana. Pored toga, projektom se nastoji unaprijediti saradnja i potaći rast zajednice koja provodi omladinski rad na Zapadnom Balkanu. Podrška procesima priznavanja omladinskog rada u cijeloj regiji putem učinkovite komunikacije s javnosti o uticaju omladinskog rada, te poticanje međusektorske i regionalne saradnje kako bi se unaprijedili pozicija mladih regiji Zapadnog Balkana, posebno mladih ljudi s manje prilika, takođe su dio glavnih ciljeva projekta.