BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Dragana Savić: Okružite se ljudima koji su volonteri/ke

Volontiranje predstavlja izuzetno važan segment društvenog angažmana, često vođenog željom da se doprinese zajednici i unaprijedi kvaliteta života onih kojima je pomoć potrebna. Upravo u toj nesebičnoj težnji za promjenama, susrećemo ljude poput Dragane Savić, mlade osobe čija predanost volontiranju predstavlja inspiraciju i motivaciju za mnoge. Kroz razgovor sa Draganom Savić, istražujemo dublje motive i iskustva koji stoje iza njenog volonterskog angažmana, prateći njenu priču koja osvjetljava važnost volonterskog rada u izgradnji održivijeg društva.

Kakva iskustva do sada imaš s volontiranjem?

Moja volonterska iskustva do sada su bila jako pozitivna. Volontiranjem sam širila mrežu poznanstava, upoznala divne ljude koji su postali motivacija i inspiracija, obogatila svoj CV, shvatila koliko je važno biti proaktivan i kakva je uloga neformalnog obrazovanja, naučila važnost timskog rada i u konačnici dobila priliku za prvi poslovni angažman.

Šta za tebe predstavlja volontiranje?

Za mene volontiranje je obogaćivanje vlastitog znanja kao i put ka promjeni vlastitog života. Volontiranjem se otvaraju mnoga vrata i pružaju prilike za koje možda nismo ni znali da postoje. Volontiranjem doprinosimo zajednici ali jačamo istovremeno vlastitu osobnost, dakle ostvarujemo dvostruku korist.

Koje vrste aktivnosti/projekata te posebno privlače?

Kao studentica master studija odsjeka za Socijalni rad, Fakulteta političkih nauka u Sarajevu posebno me privlači volontiranje u području humanitarnog rada, volim pomoći onima kojima je to najpotrebnije, tada se osjećam najispunjenijom. Također, volontiranje sa djecom i mladima od kojih uvijek možemo puno naučiti i poboljšati vještine profesionalnog rada.

Jesi li zainteresirana za volontiranje lokalno ili bi razmotrila volontiranje na međunarodnoj razini?

Do sada moje volontiranje se svodilo na grad u kojem živim, ali svakako ako bi se ukazala prilika na međunarodnoj razini razmislila bih jer međunarodno iskustvo stečeno volontiranjem u inozemstvu može nam i otvoriti prilike za razvoj karijere širom svijeta.

Koja je tvoja poruka mladima koji žele volontirati ali i onima koji volontiranje smatraju negativno jer nije plaćeno?

Moja poruka mladima koji žele volontirati jeste da se otvore za nove izazove, iskoriste svoje slobodno vrijeme na značajan način jer će na taj način dodatno izgraditi sebe, spoje svoje teorijsko znanje sa praktičnim i na taj način postanu korisni članovi društva. Također, poruka onim mladim ljudima koji ne žele volontirati jer nije plaćeno jeste da se okruže ljudima koji su volonteri, poslušaju njihova iskustva i razmišljaju “van okvira.”