BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

SMART WAY – participate today!

SMART way – participate today!

Da li smatrate da su žene i muškarci jednako zastupljeni na poslovima visoke stručne spreme na radnim mjestima u javnom sektoru i strukturama vlasti u Brčko distriktu BiH?

Upitnik koji smo kreirali sadrži ovo i slična pitanja, s ciljem da nam ukaže na stvarno stanje stope zastupljenosti (ne)ravnopravnosti među polovima u više oblasti u Brčko distriktu. Pozivamo vas da izdvojite malo vremena i ispunite upitnik klikom na dugme ispod i na taj način podržite implementaciju projekta.

Da bi kreirali novi GAP potrebno je da sprovedemo gender analizu, kako bi znali stvarno stanje u lokalnoj zajednici. I upitnik je jedna od aktivnosti u okviru iste. Prednosti postojanja Gender akcionog plana su da pruži jasan i koncizan okvir za rješavanje pitanja rodne ravnopravnosti, pomaže u određivanju prioriteta i efikasnoj alokaciji resursa za inicijative za rodnu ravnopravnost, povećava odgovornost i praćenje napretka u oblasti rodne ravnopravnosti, poboljšava učešće svih zainteresovanih strana, uključujući žene i devojke, u procesima donošenja odluka i jača koordinaciju i saradnju između različitih aktera i organizacija koje rade na rodnoj ravnopravnosti.   

Projekt “SMART GAP – Pametni Gender akcioni plan (Brčko distrikta BiH)” se implementira uz podršku regionalnog projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Center for Research and Policy Making (CRPM) i Institute for Democracy and Mediation (IDM) a finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške.

Projekat implementira PRONI Centar za omladinski razvoj Brčko distrikt BiH, u okviru kojeg anketu sprovodi agencija za intelektualne usluge IDEA X Brčko distrikt BiH.