BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

POZIV ZA MLADE – SEEDS 2023

PRONI Centar za omladinski razvoj poziva sve mlade dobi 18 do 30 godina iz Bosne i Hercegovine da se prijave za učešće na projektu “SEEDS 2023: Partnership Building Activity (PBA)” koji će se održati od 06. do 12. novembra 2023. godine u Oviedu, Španija.

O projetku

“SEEDS” je Erasmus+ KA1 – “Mobilnost omladinskih radnika” koji će okupiti 22 učesnika iz 14 organizacija aktivnih u 9 različitih zemalja. Putem ovog PBA-a nastoje se povezati različite organizacije koje su zainteresovane za kreiranje projekata mobilnosti sa mladima koji nemaju mnogo prilika. Namjera je stvoriti prostor za povezivanje organizacija iz različitih geografskih područja, s ciljem razumijevanja njihovih lokalnih stvarnosti i rada koji obavljaju, kao i dijeljenja alatki i dobre prakse u inkluziji mladih sa manje prilika. Također, neke aktivnosti će biti realizirane sa lokalnim organizacijama sa sjedištem u Asturiasu (regiji domaćinu) kako bi se podigla svijest o Programu i promovirala saradnja sa lokalnim dionicima.

Glavni cilj je stvaranje neformalne mreže međunarodnog rada sa mladima, zasnovane na visokokvalitetnoj saradnji i zajedničkim vizijama i principima inkluzije.

Ciljevi projekta

 • Proširiti mrežu kontakata između entiteta koji se bave inkluzijom mladih sa manje prilika.
 • Povećati kvalitetu projekata usmjerenih na učešće mladih koji su ugroženii bez prilika
 • Promovirati program Erasmus+ među lokalnim i regionalnim organizacijama koje rade sa mladima i potaknuti njihovo uključivanje u isti.
 • Dati vidljivost radu organizacija koje su dio konzorcija.
 • Podsticati trajnu saradnju između različitih regija u oblasti inkluzije.
 • Podržati razmjenu dobrih praksi i profesionalni razvoj omladinskih radnika i inkluzije.

Glavne aktivnosti projekta

 • Prezentacija organizacija i rada sa mladima sa aspekta inkluzije.
 • Razmjena alatki, resursa i dobrih praksi.
 • Debata o radu sa mladima.
 • Razgovori u “PechaKucha stilu” o inkluziji, otvoreni za lokalnu zajednicu.
 • Sajam organizacija sa lokalnim nevladinim organizacijama.
 • Rad na stvarnim budućim projektima u okviru Erasmus+ i ESC.

Što se tiče metodologije, sesije i sastanci će biti organizirani od strane tima facilitatora (pedagoški tim) uz upotrebu tehnika neformalnog obrazovanja.

Profil učesnika/ca

 • Aktivno uključeni u rad sa mladima sa manje prilika.
 • Stvarno povezani sa organizacijama i mogu ih predstavljati i donositi odluke u njihovo ime.
 • Posvećeni donošenju novih kontakata i informacija svojim organizacijama
 • Spremni da stvore nove projekte vezane za inkluziju mladih sa manje prilika.
 • Sa snažnom motivacijom i spremnošću da uče i razvijaju kompetencije u vezi sa:
  • Radom sa mladima.
  • Inkluzijom.
  • Upravljanjem projektima Erasmus+ i Evropskih snaga solidarnosti

Radni jezik će biti engleski, pa se očekuje da učesnici imaju dobar nivo kako bi komunicirali tečno na tom jeziku.

Tehničke specifikacije

Ovaj projekt je sufinansiran od strane programa Erasmus+, tako da će svi troškovi (smještaj, hrana, putni troškovi, viza, itd.) relevantni za učešće u aktivnosti biti pokriveni. Putni troškovi će biti refundirani do iznosa postavljenog od strane Erasmus+, maksimalno 2 sedmice nakon što se dostave svi relevantni dokumenti.

Maksimalni troškovi po osobi (povratna karta): 275 eura

Lokacija: PBA će se održati u Oviedu. Boravit ćemo u hotelu Ibis, u zajedničkim sobama. Sesije će se većinom održavati na različitim lokacijama u zavisnosti od aktivnosti.

Za sva dodatna pitanja obratite se na info@proni.ba

Za učešće u ovom projektu PRONI Centar za omladinski razvoj će izabrati dvije mlade osobe. 

Rok za prijave je 25. oktobar 2023. do 17:00 sati.