BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Omladinske politike BiH na Youth Wiki platformi

Kroz projekat “Program zadržavanja mladih u BiH – Opšta mobilizacija” PRONI Centar za omladinski razvoj je u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine stavio Bosnu i Hercegovinu i njene omladinske politike na “Youth Wiki – Evropska enciklopedija nacionalnih politika za mlade” platformu, koja sada raspolaže potpunim podacima i poglavljima zahtijevanim u Youth Wiki pravilima.

Poglavlja koja su obrađena su:

  1. Upravljanje politikama za mlade
  2. Dobrovoljne aktivnosti
  3. Zapošljavanje i preduzetništvo
  4. Socijalna inkluzija
  5. Učešće
  6. Obrazovanje i obuka
  7. Zdravlje i blagostanje
  8. Kreativnost i kultura
  9. Mladi i svijet
  10. Rad s mladima

Šta je Youth Wiki?

Youth Wiki je onlajn platforma koja na jednom mjestu sakuplja informacije o omladinskim politikama evropskih zemalja.

Glavni cilj Youth Wiki je da podrži evropsku saradnju u oblasti mladih zasnovanu na dokazima. To čini pružanjem informacija o nacionalnim politikama za podršku mladima – na način prilagođen korisniku i kontinuirano ažuriran.

Opšta svrha je pomoći Evropskoj komisiji i državama članicama u donošenju odluka, pružanjem informacija o reformama i inicijativama. Omogućava razmjenu informacija i inovativnih pristupa i može potkrijepiti aktivnosti vršnjačkog učenja.

Trenutno 33 evropske zemlje učestvuju u Youth Wiki-ju.

Šta je sadržaj Youth Wiki stranica?

Sadržaj Youth Wiki-a oblikuje se prema prioritetima politike koje su utvrdili Evropska komisija i članice u okviru evropske saradnje u oblasti mladih.

Konkretno, podržava glavne obaveze na evropskom nivou i razvoje politike u područjima djelovanja utvrđenim u EU strategiji za mlade.

Informacije pružaju i godišnje ažuriraju Nacionalni korespondenti (NK), koje određuju vlade svake zemlje koja učestvuje.  Kvalitativne su prirode i omogućavaju analizu reformi i trendova u usmjerenjima politike u zemljama učesnicama.

Glavni izvor informacija su službeni dokumenti koji potiču od nacionalnih vrhovnih vlasti u oblasti mladih, tj. vlasti odgovorne za politiku mladih u svakoj zemlji.

NK također koriste studije, istraživanja, analize ili ocjene koje direktno provode javne vlasti ili koje su naručili centri za istraživanje, stručnjaci, think-tankovi i slično. Nacionalni opisi rijetko navode nacionalne podatke i statistiku jer se često prikupljaju putem specifičnih metoda za svaku zemlju, čiji se rezultati mogu razumjeti samo u nacionalnom kontekstu.

Projekat “Program zadržavanja mladih u BiH – Opšta mobilizacija” realizuje Udruženje građana Nešto više u saradnji sa PRONI Centrom za omladinski razvoj, a finansijski podržava Evropska unija.