BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

PRONI započeo realizaciju novog projekta: SMART GAP – Pametni Gender akcioni plan Brčko distrikt

PRONI Centar za omladinski razvoj je od juna mjeseca započeo realizaciju projekta “SMART GAP – Pametni Gender akcioni plan Brčko distrikta BiH” kao dio jednog od glavnih strateških ciljeva koji se odnosi na razvoj zdravih životnih stilova, u ovom slučaju unapređenje i promovisanje rodne ravnopravnosti.

Period trajanja projekta: od juna 2023. godine do septembra 2024. godine.

Donator: SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan (eng. SMART Balkans- Civil Society for Shared Society in the Western Balkans)

Projekat “SMART GAP – Pametni Gender akcioni plan Brčko distrikt” se realizuje uz podršku regionalnog projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD) BiH, Center for Research and Policy Making (CRPM) Sjeverna Makedonija i Institute for Democracy and Mediation (IDM) Albanija, a finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške. Podržan je SMART Balkan grantom Nacionalne interevencije, koji predstavlja mehanizam za finansiranje nacionalnih projekata vezanih za sigurnost i stabilnost i upravljanje.

Projekt SMART Balkan ima za cilj doprinjeti jačanju direktne demokratije i evroatlanstkim integracijama na Zapadnom Balkanu kroz osnaživanje organizacija civilnog društva i NVO mreža za snažniju i aktivniju ulogu u stvaranju mirnih i inkluzivnih društava u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnog Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. Više informacija dostupno je na zvaničnoj web stranici: https://smartbalkansproject.org/bs/

O projektu: Projekat je baziran i proizlazi iz domaćih dokumenata, kao i međunarodnih obaveza, koje je BiH preuzela ratifikacijom konvencija iz oblasti ravnopravnosti spolova, u obavezi Bosne i Hercegovine je da izradi Gender Akcioni Plan (GAP). Međutim, kako je BiH podijeljena na dva entiteta i Brčko distrikt koji je zasebna jedinica, obaveza Brčko distrikta je takođe razvoj GAP Brčko distrikt BiH, a što je navedeno kao prioritet i u Strategiji razvoja Brčko distrikta BiH 2021-2027 godina. Naslanjajući se na to, Gender Akcioni Plan Brčko distrikt BiH ima za cilj poboljšanje situacije ciljnih grupa i krajnjih korisnika na lokalnom nivou, kao i jačanje tehničkih i upravljačkih kapaciteta ciljnih grupa kroz nekoliko aspekata.
Prije svega, projekat će omogućiti da se na lokalnom nivou uspostavi sistematičan i inkluzivan pristup pitanjima rodne ravnopravnosti i da se razvije GAP koji će podržati ostvarivanje rodne ravnopravnosti u praksi. Projekt je baziran na poboljšanju ravnopravnosti i pravu žena i muškaraca po modelu Evropske povelje o rodnim politikama Brčko distrikta BiH kroz podizanje svijesti i promociju rodne ravnopravnosti, politika zakona i programa, identifikaciju i rješavanje rodno zasnovane barijere i prepreka u različitim oblastima kao što su obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvo i političko učešćće, te kroz izgradnju kapaciteta ključnih aktera kao što su vladini odjeli, nevladine organizacije i zajednice i implementaciju
rodno osjetljivih politika i programa.

Glavne aktivnosti projekta:

  • Sprovesti rodnu analizu;
  • Angažovati zainteresovanih strane;
  • Razvoj i implementacija sveobuhvatne javne zagovaračke kampanje rodno – osjetljivih politika;
  • Razviti i usvojiti sveobuhvatan Gender akcionog plana Brčko distrikt BiH.

SMART way – know your rights!