BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Izabrani članovi/ce Odbora PRONI Omladinskih fondova

Nakon zatvaranja javnog poziva za članove/ice Odbora PRONI Omladinskih fondova (Bijeljina i Brčko distrikt) izabrano je ukupno 16 mladih, osmoro iz Bijeljine i osmoro iz Brčko distrikta BiH koji će biti dio projekta PRONI Omladinskih fondova u ulozi članova/ca Odbora.

 

Projekat Omladinski fondovi se realizuje sa ciljem povećanja učešća mladih u procesima lokalnog razvoja kroz dodjelu sredstava projektima koje iniciraju i vode sami mladi.

Izabrani članovi/ce Odmora će rukovoditi konkursom za podnošenje prijedloga projekata i odlučivati koji će projekti biti realizovani na teritoriji njihove lokalne samouprave.

Za njih smo organizovali jednodnevne obuke u Brčko Distriktu BiH i Bijeljini. 

Glavni cilj obuke bio je da im se detaljno predstavi projekat Omladinskih fondova.

Obuka je pokrila različite aspekte, prezentaciju projekta, uključujući razvoj sadržaja i uvjerljivu komunikaciju.

Primarni ciljevi obuke za prezentaciju projekta Omladinskih fondova bili su:

1. Upoznati članove/ice Odbora sa ciljevima, misijom i uticajem projekta.
2. Upoznati članove/ice Odbora sa njihovom ulogom tokom projekta.
3. Upoznati ih sa dokumentima i procesom prijave na poziv za dostavljanje projektnih prijedloga.
4. Dati im predznanje za razvoj  sposobnosti za kreiranje uvjerljivih projektnih prezentacija.
5. Obezbijediti praktične alate za efikasno prenošenje vrijednosti i važnosti projekta.
6. Pripremiti ih za saradnju sa zainteresovanim stranama i potencijalnom podrškom.
7. Mapirati njihove lokalne zajednice i potrebe mladih.


Nakon prezentacije projekta, imali su priliku da rade u grupama i mapiraju probleme sa kojima se mladi suočavaju u njihovoj lokalnoj zajednici, kao i da mapiraju mjesta, potencijalnu podršku i dionike kojima se mogu obratiti za promociju projekta.


Tokom obuke potpisan je Ugovor između članova/ica Odbora i PRONI Centra za omladinski razvoj.