BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

POZIV ZA ČLANOVE/CE FOKUS GRUPA

PRONI Centar za omladinski razvoj vas poziva da postanete član/ica fokus grupa i na taj način učestvujete u istraživačkom projektu “Uticaj omladinskih organizacija na etničku distancu kod mladih” koji podržava Ambasada Švajcarske u Bosni i Hercegovini.
 
Fokus grupe će biti održane u četiri bosanskohercegovačka grada:
 
  • Bijeljina, 27. jun
  • Sarajevo, 05. jul
  • Mostar, 06. jul
  • Banja Luka, 07. jul
 
U svakom od navedenih gradova biće održane po dvije fokus grupe koje će okupiti po deset mladih starosti od 15 do 30 godina. 
 
  1. Prvu fokus grupu će činiti mladi koji imaju iskustvo i/ili angažman u omladinskim organizacijama
  2. Drugu fokus grupu će činiti mladi bez iskustva u omladinskim organizacijama
 
Cilj fokus grupa je uporediti stavove i vrijednosti mladih iz navedene dvije grupacije o pripadnicima/ama mladih drugih nacionalnosti, te na taj način procijeniti etničku distancu kod učesnika/ca. 
 
Svaka fokus grupa će trajati po 45 minuta, a o lokaciji i terminima održavanja istih će izabrani članovi/ce biti naknadno obaviješteni.

Prijave će biti otvorene do:

  • Bijeljina –  24. jun
  • Sarajevo – 03. jul
  • Mostar – 04. jul
  • Banja Luka – 05. jul
NAPOMENA: Možete se prijaviti za samo jedan od navedenih gradova i to za grad iz kojeg dolazite budući da organizator ne pokriva troškove prevoza i smještaja.