BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Održan trening o jačanju kapaciteta organizacija u Banja Luci

Polako privodimo kraju projekt ,,H.E.R.O BIH – Helping to Educate Regarding Orientation in BiH”

Prošle sedmice održan je još jedan trening koji se odnosi na jačanje kapaciteta organizacija u Banja Luci. 

Tokom treninga predstavnici organizacija civilnog društva imali su priliku da rade na određenim pitanjima kroz sljedeće segmente:

  • Jačanje ljudskih kapaciteta udruženja (strategija udruživanja, SWOT analiza resursa organizacije);
  • Mapiranje zajednice i raspoloživih resursa na lokalnom nivou;
  • Vještine komunikacije (javni nastup, zagovaranje i lobiranje);
  • Nasilje i ljudska prava – šta to sve znači.

Aktivnostima su prisustvovali i predstavnici Ambasade Kanade, koordinatorica Kanadskog fonda za lokalne inicijative u BiH i Svjetnica za političke i javne poslove u Ambasadi Kanade za BiH.

Projekat ,,H.E.R.O BIH – Helping To Educate Regarding Orientation in BiH” je podržala Ambasada Kanade. Zahvalni smo na doprinosu Kanade ovom projektu kroz Kanadski fond za lokalne inicijative.