BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Poziv za organizacije civilnog društva iz Banja Luke

PRONI Centar za omladinski razvoj poziva organizacije civilnog društva sa teritorije Banja Luka, da se prijave za učešće na treningu izgradnje kapaciteta organizacija koje se realizuju u okviru projekta ,,H.E.R.O BIH – Helping To Educate Regarding Orientation in BiH”.

Projekat ,,H.E.R.O BIH – Helping To Educate Regarding Orientation in BiH” ima za cilj poboljšanje pravnog položaja LGBTQ2I osoba u Brčko distriktu i Banja Luci, Republika Srpska, uključujući bolju percepciju LGBTQ2I populacije kroz edukaciju o pravima LGBTQ2I.

Tokom treninga predstavnici organizacija civilnog društva imat će priliku da rade na određenim pitanjima kroz sljedeće segmente:

  • Jačanje ljudskih kapaciteta udruženja (strategija udruživanja, SWOT analiza resursa organizacije);
  • Mapiranje zajednice i raspoloživih resursa na lokalnom nivou;
  • Vještine komunikacije (javni nastup, zagovaranje i lobiranje);
  • Nasilje i ljudska prava – šta to sve znači.

Trening će se održati u Banja Luci, hotel Jelena, u periodu od 04-06. februara 2023. godine.

Prijaviti se možete na ovom linku do 01. februara 2023. godine.

Projekat ,,H.E.R.O BIH – Helping To Educate Regarding Orientation in BiH” je podržala Ambasada Kanade. Zahvalni smo na doprinosu Kanade ovom projektu kroz Kanadski fond za lokalne inicijative.

Mišljenja izražena u ovoj publikaciji ne odražavaju nužno stavove Vlade Kanade.