BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Informativna brošura o rizicima od trgovine ljudima u svrhu radnog iskorištavanja u inostranstvu

U skladu sa prijedlogom članova Upravnog odbora projekta ,,Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini” i učesnika/ca obuka na temu trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije, počeli smo sa izradom brošure / informativnog materijala o trgovini ljudima u svrhu radne eksploatacije za bosanskohercegovačke radnike koji traže posao u inostranstvu.

Brošura bi trebala ponuditi savjete radnicima kako prepoznati pokazatelje radne eksploatacije i kako se zaštititi, i u Bosni i Hercegovini i u inostranstvu. 

PRONI Centar za omladinski razvoj učestvovao je u izradi brošure kao član Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

U izradi brošure učestvovali su: Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Federalna uprava policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Ova publikacija je izrađena uz finansijsku podršku Evropske unije i Vijeća Evrope. Stavovi izraženi u publikaciji ne predstavljaju nužno zvanične stavove Evropske unije ili Vijeća Evrope.