BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Projekat H.E.R.O BIH – Helping to Educate Regarding Orientation in BiH nastavlja s glavnim aktivnostima

Projekat H.E.R.O BIH – Helping to Educate Regarding Orientation in BiH je započeo svoje glavne aktivnosti.

U Banja Luci je također održana prva aktivnost prošlih dana i odnosila se na jačanje kapaciteta organizacija na polju ljudskih prava.

Prvi trening pod nazivom „Vještine komunikacije, javnog nastupa, zagovaranja i lobiranja“ pohađalo je 18 učesnika iz 6 lokalnih organizacija čiji fokus je na ljudskim pravima. Puno diskusija i ideja proizašlo je iz prvog dijela treninga, čekaju nas još tri modula.

Ostanite sa nama za više informacija.

Projekat je podržala Ambasada Kanade.

Zahvalni smo na doprinosu Kanade ovom projektu kroz Kanadski fond za lokalne inicijative.

Mišljenja izražena u ovoj publikaciji ne odražavaju nužno stavove Vlade Kanade.