BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Završen projekat ,,IT HAS TO BE LOVE”

IT HAS TO BE LOVE

U periodu od januara 2021. do decembra 2022. godine implementiran je projekat ,,It has to be love”, koji je imao za cilj edukaciju omladinskih radnika/ca i mladih na temu rodno zasnovanog nasilja, sa posebnim akcentom na Cyber i seksualno nasilje. 

Koordinator projekta je organizacija “PRIMA”  – Crna Gora, a partnerske organizacije su PRONI Centar za omladinski razvoj – BiH, Youth for Social Changes – Albanija, Mine Vaganti – Italija, Asocijacija Crvena linija – Srbija, EuroDemos – Rumunija, Hellenic Youth Participation – Grčka, Esti People to People – Estonija, Association for Volunteerism – Sjeverna Makedonija. Projekat je podržan od strane Evropske komisije kroz Erasmus+ program.

U toku implementacije projekta realizovano je:

Tri međunarodne omladinske razmjene

1. ,,Sexual and gender based violence among youth”, održan u Sarajevu od 13. do 22. maja 2022. godine.


2. ,,Fight Against and Prevention of Sexual Cyber-Bulling and Sexting”, održan u Nea Makri, Grčka, od 16. do 25. juna 2022. godine


3. ,,How to Run Campaign Against Sexual and Gender Based Violence and Cyber-Bullying”, održan u Sutomoru, Crna Gora, od 06. do 15. septembra 2022. godine.

Online kampanja koja je imala za cilj podizanje svijesti o važnosti problema rodno zasnovanog nasilja

Job shadowing između organizacija partnera

Lokalne/nacionalne aktivnosti i druge

Kao rezultat projekta nastao je priručnik o rodno zasnovanom nasilju, a koji može biti vodič organizacijama koje su fokusirane na ovu temu, kao i informativni materijal na kojem možete pročitati sve o projektu.

U okviru projekta kreirana je i aplikacija https://ithastobelove.me/#/ s ciljem podizanja svijesti i upoznavanja s oblicima zdravih partnerskih veza.