BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Obuka za proaktivnu identifikaciju djece (potencijalnih) žrtava trgovine ljudima i postupanje u slučajevima svih oblika eksplotacije djece u Brčko distriktu BiH, gradu Visoko, općini Breza i općini Čelić

Da li ste znali da je PRONI član Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima?

S ciljem nastavka te borbe, bili smo dio obuke za članove kantonalnog i lokalnog referalnog mehanizma za proaktivnu identifikaciju djece (potencijalnih) žrtava trgovine ljudima i postupanje u slučajevima svih oblika eksplotacije djece u Brčko distriktu BiH, gradu Visoko, općini Breza i općini Čelić.

Obuka je održana u Konjicu od 19. do 21. oktobra u organizaciji Kali Sara – Romski informativni centarUdruženje Zemlja djece u BiHWorld Vision Bosna i Hercegovina i podršku Vlade Sjedinjenih Američkih Država (United States Embassy to Bosnia and Herzegovina).