BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Kick off – PRONI počeo realizaciju projekta “H.E.R.O BIH – Helping to Educate Regarding Orientation in Bosnia and Herzegovina”

Naziv projekta: H.E.R.O BiH – Helping to Educate Regarding Orientation in Bosnia and Herzegovina

Period realizacije projekta: septembar 2022 – februar 2023.

Donator:  Ambasada Kanade.

Cilj projekta: unapređenje pravnog položaja LGBTQ2I osoba u Brčko distriktu i Banja Luci (RS), uključujući bolju percepciju LGBTQ2I populacije kroz edukaciju o LGBTQ2I pravima.

Specifični ciljevi projekta su:

– Osnažiti i ojačati organizacije civilnog društva (5), Republika Srpska (3) i Brčko distrikt (2) sa ukupno 15 učesnika koji se bave pravima LGBTQ2I populacije kroz umrežavanje sa LGBTQ2I OCD iz Federacije BiH;

– Osnažiti grassroots organizacije (10) koje se trenutno bave pitanjima mladih i pravima žena, kako bi stekle znanja i imale priliku zagovarati na temu prava LGBTQ2I sa ukupno 20 učesnika;

– Kreirati dvije kampanje zagovaranja – Republika Srpska (1) i Brčko distrikt (1), s ciljem promicanja LGBTQ2I prava, potreba, njihove održivosti i društvenog utjecaja;

– Unaprijediti pristup ljudskim pravima, pravima i potrebama LGBTQ2I osoba za uključivanje u sve javne politike na svim razinama vlasti kako bi se zaustavilo institucionalno stavljanje u stranu ove manjinske i neprivilegirane skupine kroz istraživanje o zakonodavnom okviru.

Ciljna grupa ovog projekta je 35 organizacija (minimalno 55 učesnika) na području Brčko distrikta i Banja Luke (RS), koje se bave pitanjima ljudskih prava kao i prava LGBTQ2I osoba.

Zahvalni smo na doprinosu Kanade ovom projektu kroz Kanadski fond za lokalne inicijative.

Mišljenja sadržana u ovoj publikaciji ne odražavaju nužno mišljenja Vlade Kanade.