BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Sastanak tima projekta ,,Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u BiH”

Kao članovi Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima Brčko distrikta BiH učestvujemo u realizaciji jedne od aktivnosti projekta Evropske unije i Vijeća Evrope ,,Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u BiH”, odnosno u izradi brošure o trgovini ljudima u svrhu radne eksploatacije za bosanskohercegovačke radnike koji traže posao u inostranstvu.
Brošura bi trebala ponuditi savjete radnicima kako prepoznati pokazatelje radne eksploatacije i kako se zaštititi, i u BiH i u inostranstvu, i biće korištena od strane nadležnih institucija svih nivoa vlasti u BiH.