BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

PRONI na simpoziju u Tirani

U Tirani, Albanija od 21. do 23. juna na simpozijumu ,,Navigacija kroz tranzicije – prilagođavanje odgovora politike promenljivoj stvarnosti mladih ljudi“.
Prethodna dva dana zajedno sa ostalim kolegama koji se bave pitanjima mladih ljudi istraživali smo velike društvene promjene, poput pandemije virusa COVID-19, klimatskih promjena, digitalizacije i Al, a koje utiču na tranziciju mladi-odraslo doba, te na koji način bi se politike trebale mijenjati kako bi bolje odražavale ovaj realitet.
Ovaj simpozijum je organizovan u okviru partnerstva European Commission i Council of EuropeEU-CoE youth partnership.