BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Evropska Omladinska Kartica – BiH dobija podršku Odjela za evropske integracije i međunarodnu saradnju pri Vlada Brčko distrikta BiH!

🙌 ❗️ 𝐏𝐑𝐎𝐉𝐄𝐂𝐓 𝐀𝐏𝐏𝐑𝐎𝐕𝐄𝐃 ❗️ 🙌
 
 
✊ Evropska Omladinska Kartica – BiH dobija podršku Odjela za evropske integracije i međunarodnu saradnju pri Vlada Brčko distrikta BiH!
 
 
🤝 Zahvaljujemo se Odjelu za evropske integracije i međunarodnu saradnju i posebno 🤝 Vladi Brčko distrikta što su jedina institucija u 🇧🇦 koja podržava najbolji evropski program za mlade i #PRONI kao jedinu akreditovanu organizaciju u #BiH za realizaciju ovog programa koji implementira 37 zemalja Evrope 🇪🇺.
 
Projekt je skladu sa strateškim ciljem „Značajno unaprijeđeno pružanje usluga obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, kulture, sporta i javne sigurnosti, na principima dobrog upravljanja javnim sektorom u skladu sa EU standardima “ dokumenta Strategije razvoja BD BiH 2021.
 
 
👉 Više o #EYCA i projektu pročitajte na https://www.proni.ba/trenutini-projekti/