U PRONI omladinskom klubu Sarajevo održan kurs francuskog jezika

Drugi iz grupe romanskih jezika koji mladi iz Sarajeva pohađaju u našem klubu potpuno besplatno je francuski.

Trenutno, zbog velike zainteresovanosti za kurs, radimo sa dvije grupe vodeći računa da svaki naš program bude dugoročno koristan, zabavan i namijenjen kvalitetnom provođenju slobodnog vremena.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email