PRONI na događaju ,,National Resilience Dialogue in BiH”

Ove sedmice učestvovali smo na događaju ,,National Resilience Dialogue in Bosnia and Herzegovina” koji je organizovan od strane Global Initiative against Transnational Organized Crime.

Događaj okuplja ključne predstavnike civilnog društva iz cijele zemlje s ciljem promocije saradnje, kolektivnog djelovanja i pružanja mogućnosti za razmjenu dobrih praksi i iskustava. Događaj takođe nudi prostor za razgovor o tekućim pitanjima i trendovima vezanim za organizovani kriminal.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email