BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

POZIV ZA EKSPERTE / Call for experts – Međunarodna konferencija za mlade / International Youth Expert Conference

English bellow

PRONI Centar za omladinski razvoj zajedno sa partnerima UG Nešto Više implementiraju projekat: “Program zadržavanja mladih u BiH – Opšta mobilizacija”, koji finansira Evropska unija.

U sklopu projekta organizujemo Međunarodnu ekspertsku konferenciju za mlade koja je planirana da se održi u Banjoj Luci od 14. – 17.12.2021. a planira da okupi eksperte na teme omladinskih politika, zapošljavanja i visokog obrazovanja iz više sektora kao što su privrednici, omladinske organizacije, vijeća mladih, međunarodne organizacije, medije, institucije itd.  

Pozivamo sve zainteresovane eksperte da se prijave i da predstave primjer dobre prakse u oblastima omladinskih politika, zapošljavanja ili visokog obrazovanja.

Konferencija će se fokusirati na temu ostanka mladih ljudi u BiH. Loši demografski trendovi, loši trendovi nataliteta, opadanje zaposlenosti mladih, nekonkurentni sistem srednjeg i univerzitetskog obrazovanja i drugi parametri dovoljni su da pokažu da bi trebali raspravljati o službenim brojkama koje ne idu u prilog budućem ekonomskom planiranju i trendovima.

Konferencija je osmišljena tako da se na osnovu dvodnevnog događaja bavi svim temama obrazovanja i zapošljavanja mladih kao ključnim parametrima odlaska mladih. Interaktivnost, studija slučaja i drugi alati bit će zaštitni znak konferencije međunarodnih i domaćih panelista. Mreža mladih eksperata iz projekta će takođe učestvovati na konferenciji kao panelisti i moderatori u određenim tematskim oblastima.

Prijave su dostupne putem ovog linka.

Ukoliko imate dodatnih pitanja možete se obratiti putem info@proni.ba

PRONI Center for youth development together with the partners “Nesto Vise” are implementing the project: “Youth Retention Program in BiH – General Mobilization”, funded by the European Union.

As part of the project, we are organizing an International Youth Expert Conference, which is going to be held in Banja Luka from 14 to 17 December 2021. The conference will bring together experts on youth policy, employment, and higher education from several sectors such as business people, youth organizations, youth councils, international organizations, media, institutions, etc.

We invite all interested experts to apply and present an example of good practice in the areas of youth policy, employment or higher education.

The conference will focus on the topic of young people staying in BiH. Poor demographic trends, poor birth rates, declining youth employment, a non-competitive secondary and university education system and other parameters are enough to show that we should discuss official figures that do not support future economic planning and trends.

The conference is designed to address all topics of youth education and employment as key parameters of youth departure based on the two-day event. Interactivity, case study and other tools will be a trademark of the conference of international and domestic panelists. A network of young project experts will also participate in the conference as panelists and moderators in specific thematic areas.

Applications are available via this link.