Poziv za učesnike/ce – kurs francuskog jezika

PRONI Centar za omladinski razvoj poziva sve mlade da se prijave na besplatan kurs francuskog jezika koji će se održavati kombinovano (u prostorijama PRONI Omladinskog kluba Sarajevo i online).

Cilj kursa francuskog jezika jeste obrađivanje bitnih tematskih cjelina i usvajanje osnovnih znanja francuskog jezika, ponavljanje ciljanog vokabulara i učestalih fraza, u svrhu vladanja usmenom i pismenom komunikacijom u svakodnevnici. U slučaju da već posjedujete određena znanja, nastavne aktivnosti se prilagođavaju, u svrhu obnavljanja i unapređenja tih znanja.

Po završetku ovog kursa, moći ćete se veoma lako snalaziti u svakodnevnoj komunikaciji koja je jasna, sporo izgovarana ili popraćena vizuelnim sadržajem. Moći ćete čitati i razumijevati jednostavne tekstove, pisati kratke i jednostavne poruke u vezi sa bliskim temama. Oni koji posjeduju određena znanja, razviti će sposobnost održavanja jednostavnije komunikacije.

Prijaviti se možete putem linka do 10.10.2021. godine

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email