U PRONI Omladinskom klubu Bihać održana aktivnost ,,Ja lider”

Još jedna sjajna saradnja sa Udruženjem za obrazovne inicijative 5+ u okviru programa ,,Ja lider”, ovoga puta u PRONI omladinskom klubu Bihać.

Mladi aktivisti su imali priliku poslušati prezentaciju o nasilju, ali i naučiti više o govoru mržnje sa ciljem da se znaju suočiti sa ovim problemima na adekvatan način, da znaju preventivno djelovati. Pored toga smo kroz različite vježbe razvijali grupnu koheziju, vođeni time da zajednički rad, bez obzira na različitost profila, doprinosi najboljim rezultatima.

Više informacija o radu PRONI Centra pogledajte na http://omladinskiklubovi.ba/.

#PRONI #proniyouth #POK #youthclub #youthactivism #youthwork #Bihać #proniusvakomgradu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email