BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

”Razvoj demokratskog učešća u Gradu Mostaru” – izabrani članovi Nadzornog odbora

Naša omladinska radnica Iva Ivanković izabrana je kao jedna od predstavnica nevladinog sektora u Nadzornom timu projekta “Razvoj demokratskog učešća u gradu Mostaru” kojeg sprovodi Kongres lokalnih i regionalnih vlasti u sklopu Akcionog plana Vijeća Evrope (Council of Europe) za Bosnu i Hercegovinu za period od 2018. do 2021. godine.

Projekat “Razvoj demokratskog učešća u Gradu Mostaru” ima za cilj da omogući građanima da učestvuju u procesu deliberacije i donošenju odluka na lokalnom nivou, a sa krajnjim ciljem revitalizacije povjerenja građana prema vlastima.

Izuzetna nam je čast što ćemo na ovaj način, zajedno sa kolegama iz Inicijativa građanki i građana MostarAgencija lokalne demokratije MostarVijeće mladih Grada Mostara i Nešto Više, imati priliku da neposredno radimo na ostvarenju prethodno navedenog cilja projekta.

Više pročitajte na https://mostargradimo.ba/odabrani-predstavnici…/…

#PRONI#proniyouth#youthwork#councilofeurope#democracy