Završen VI modul PRONI Akademije Omladinskog Rada (PAOR) B+ nivo

Sa uspješno završenim VI modulom kompletirali smo teorijski dio PRONI Akademije Omladinskog Rada (PAOR) B+ nivoa.

Potrebna znanja i vještine ovoga puta naši učesnici/ce su dobili/e iz oblasti upravljanja ljudskim resursima, a takođe su upoznati i sa elementima menadžmenta  ljudskih resursa. Pored toga, nadogradili su postojeća znanja o važnosti edukacije omladinskih radnika/ca o ovom području djelovanja.

Više informacija o aktivnostima naših omladinskih klubova pogledajte na: http://omladinskiklubovi.ba/klubovi/

Projekat YouVolution 2.0: Expanding and Consolidating Youth Platforms and Networks  se realizuje zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

#PRONI #proniyouth #PAOR #YouVolution2

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email