BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Završen V modul PRONI Akademije Omladinskog rada (PAOR) B+ nivo

Na V modulu PRONI Akademije Omladinskog Rada (PAOR) B+ nivoa bavili smo se posebnim aspektima potreba mladih.

Učesnici/ce su osposobljeni  da samostalno i u timovima planiraju i sprovedu lobiranje i zagovaračke kampanje bazirane na potrebama mladih na područjima na kojima djeluju, kao i da ih jasno definišu. Znanje iz ovog segmenta komplementirano je sposobnošću da na osnovu potreba mladih u zajednici znaju uskladiti i ciljeve kampanje i prepoznaju eventualne partnere za uspješnu realizaciju iste.

Više informacija o aktivnostima naših omladinskih klubova pogledajte na: http://omladinskiklubovi.ba/klubovi/

Projekat YouVolution 2.0: Expanding and Consolidating Youth Platforms and Networks  se realizuje zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

#PRONI #proniyouth #PAOR #YouVolution2