U PRONI Omladinskom klubu Sarajevo održane dvije radionice kursa španskog jezika

Najbolji vjetar u leđa vašem radu su nasmijani i posvećeni mladi ljudi kakvi su naši učesnici kursa španskog jezika.

Pored odlične energije koja na našim online viđanjima nikada ne fali, na protekla dva smo nastavili sa usvajanjem osnova jezika fokusirajući se na lične i prisvojne zamjenice, glagole i članove, a naredni period posvjećujemo komunikaciji.

Podsjećamo vas da aktivnosti naših omladinskih klubova možete pratiti i na web stranici: http://omladinskiklubovi.ba/klubovi/

#PRONI #proniyouth #POK #youthclub #youthactivism #youthwork #Spanishcourse #Sarajevo #proniusvakomgradu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email