PRONI pokreće sveobuhvatno istraživanje o mladima u BiH

Dugi niz godina PRONI Centar za omladinski razvoj nastoji svoj rad prilagoditi potrebama mladih ljudi, težeći istovremeno da locira probleme sa kojima se najčešće suočavaju.

Kao nastavak usmjerenosti prema odgovorima na ta pitanja i praksama koje vrednuju njihove zahtjeve, pokrenuli smo sveobuhvatno istraživanje o društvenom i ekonomskom položaju mladih u BiH.

Pitanja su namijenjena mladima od 15 do 30 godina i prilagođena na način da obuhvate različite sfere njihovog života! Ukoliko pripadate toj skupini, molimo vas da ispunite upitnik i unaprijed zahvaljujemo na vašem učešću u istraživanju!

#PRONI #proniyouth #youth #research #BiH

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email